Friday, 27 January 2012

Ranganna Snáimhe Naí Shínsearacha / Senior Infants Swimming Classes

Beidh Rang Múinteoir Aisling (Naíonáin shínsearacha) ag tosnú ag snámh ar an Déardaoin seo chugainn an 2ú Feabhra. Fágfaidh siad an scoil ag a 1.30 i.n. Leanfaidh an rang ar feagh 45 nóiméad. Beidh ort nó ar feighlí do leanbh a bheith sa seomra feisteas ag a 2.40 i.n. ar an spota chun éadaí do leanbh a aistriú. Beidh costas €66 ar na ranganna ar feadh 6 seachtaine. Tá praghas an bhus san aireamh.
Bíodh caipín snáimhe ag gach leanbh agus a néadaí snáimhe faoina néadaí scoile ag teacht ar scoil. Níl cead ag cailíní culaith dhá phíosa a chaitheamh.
Múinteoir Aisling's class (Senior Infants) will be starting swimming lessons next Thursday, the 2nd February. They will leave the school at 1.30 p.m. sharp. The class will be for 45 minutes. You or your child minder should be in the changing room at 2.40 p.m. sharp to change your child's clothes. The classes will cost €66 for the 6 weeks. The price of the bus is included.
Every child must have a swimming cap and swimming togs underneath their school uniform coming to school that day. The girls are not allowed to wear two piece swimming togs.
 
Go raibh míle maith agaibh.