Monday, 13 February 2012

€380 i gcóir 'Hands up for Haiti'

Bhailigh leanaí i Ranganna a haon, a dó agus a trí €380 don charthanacht 'Hands up for Haiti'. Míle buíochas do na thuismitheoirí a thug airgead dos na leanaí chun jobanna beaga a dhéanamh sa bhaile agus míle buíochas dos na leanaí a thug a airgead póca féin chomh maith.

First, second and third class have collected €380 for the charity Haven Project for 'Hands up for Haiti'. Many thanks to the parents for their generous donations and also to the students who donated their own pocket money.
Múinteoir Siobhán