Monday, 20 February 2012

Spórt na Chathrach / Rince Gaelach

Fáilte romhaibh go léir thar nais! Tá súil agam go raibh briseadh deas ag gach éinne.
Tá ticéidí Spórt na Chathrach á cur abhaile le rang Sinéad inniú ar deireadh thiar thall. Brón orm faoin moill!
Meabhrúcháin leis na teaghlaigh eile na stubs a cur thar nais chomh luath agus is féidir leis an €2.
Thosaigh na páistí Rince Gaelach inniú leis an Múinteoir Miah ar feadh 10 seachtaine. Bhaineadar go léir an-taitneamh as.
Welcome back everyone! I hope everyone had a nice break.
The City Sports tickets for Sinéad's class will be sent home today at long last. I'm sorry about the delay!
A reminder to the other households to send back the stubs as soon as possible with the €2.
The children started Irish dancing today with Múinteoir Miah. It will continue for 10 weeks. They all enjoyed it very much.