Thursday, 1 March 2012

Sparanachtaí/Maoiniú ó COGG 2012

From: Oifig Gaelscoileanna <oifig@gaelscoileanna.ie>Date: 2012/3/1
Subject: Sparanachtaí/Maoiniú ó COGG 2012
To: Oifig Gaelscoileanna <oifig@gaelscoileanna.ie>A chara
Mura bhfuil suim agat féin ann ar mhiste leat é a sheoladh ar aghaidh chuig daoine a bhfuil suim acu ann
Please feel free to forward to those you feel may be interested.
 
An Chomhairle um Oideachas
Gaeltachta agus Gaelscolaíochta


ÁISEANNA D'FHOGHLAIM AGUS DO THEAGASC TRÍ GHAEILGE
AGUS DO THEAGASC NA GAEILGE


Tugtar cuireadh do chomhlachtaí, d'institiúidí nó do dhaoine aonair iarratais a dhéanamh ar thacaíocht mhaoinithe d'fhorbairt áiseanna teagaisc agus foghlama (téacsleabhair agus leabhair eile, cluichí oideachasúla, ábhar ar líne, mar shampla) do bhunscoileanna agus d'iarbhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge nó do theagasc na Gaeilge i scoileanna uile na tíre.

Ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh 4pm Dé hAoine 16 Márta 2012

Applications for financial support are invited from companies, institutions and individuals for the development of teaching and learning resources for Irish medium schools and for the teaching of Irish in all schools.

Foirm iarratais le fáil le híoslódáil ar www.cogg.ie
 

SPARÁNACHT TAIGHDE

Research bursary

The development of literacy in Gaeltacht schools.

Fáilteoidh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta roimh thairiscintí ó mhic léinn ag leibhéal dochtúireachta nó ó thaighdeoirí eile ar mian leo taighde a dhéanamh maidir le forbairt na litearthachta sa chomhthéacs Gaeltachta.
Ní bhaineann aon luach faoi leith leis an sparánacht ach d'fhéadfaí sparánacht taistil, sparánacht foilsitheoireachta, sparánacht riaracháin, sparánacht táillí agus/nó costais bliana nó níos faide a bheith i gceist.
Foirm iarratais le fáil le híoslódáil ar www.cogg.ie

Ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh 4pm Dé hAoine 16 Márta 2012

Aisling Nic Craith
Feidhmeannach Riaracháin,
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta,
22 Plás Mhic Liam,
Baile Átha Cliath 2.
Fón :  01 634 0831
Facs: 01 634 1002
Suíomh gréasáin: www.cogg.ie