Thursday, 1 March 2012

Letter in school bags today - 1st, 2nd and 3rd classes

Chuaigh an litir seo abhaile sna málaí scoile inniu / The following letter went home in the schoolbags today:
01.03.'12
Féile Dhrámaíochta Chorcaí
D'éirigh go hiontach linn inné (gan amhras!) agus d'éirigh linn seans a fháil páirt a ghlacadh sa chomórtas.
 Beidh an comórtas sin ar siúl Dé Sathairn an 10ú Márta i nGaelscoil Uí Drisceoil, Gleann Meaghair. Beidh an dá comórtas againn i ndiaidh a chéile aon uair idir 10.30 agus 4 i.n. Cuirtear sinn ar an eolas faoin am cruinn go luath.
Táimid ag cloisint nach mbeidh páistí in ann freastal air agus mar sin teastaíonn uainn a fháilt amach an mbeidh do pháiste in ann páirt a ghlacadh sa chomórtas. Seol an foirm seo ar ais amárach le bhur dtola:

Ba mhaith linn páirt a ghlacadh i gCórfhéile na Scol, Corcaigh chomh maith. Táimid ag déanamh an-ullmhúcháin dó cheanna féin.
Beidh sé ar siúl Dé Céadaoin an 28ú Márta i halla na Chathrach.
Ba mhaith linn a fháilt amach chomh maith cé a bheidh in ann dul ann agus cé nach mbeidh.

Cork Drama Festival.
We got on brilliantly yesterday (of course!) and we succeeded in getting a chance to take part in the competition.
 This competition will be on Saturday March 10th in Gaelscoil Uí Drisceoil, Glanmire. We will have the two competitions one after another at any time between 10.30am and 4pm. We will be informed of the exact times soon.
We are hearing that some children won't be able to attend for various reasons so we wish to find out if your child is able to take part in the competition and thus see if we can participate. Send this form back tomorrow, please.

We would also like to take part in the Schools Choir Festival, Cork. We have already done a lot of preparation for it.
This will be held on Wednesday March 28th in the City Hall.
We would like to find out also who is able to go and who isn't._____________________________________________
Ainm an Pháiste / Child's name.

FÉILE DHRÁMAÍOCHTA / DRAMA FESTIVAL
Dé Sathairn 10ú Márta / Saturday March 10th
                                                                                    Beidh sé/sí ann             ____

                                                                                    Ní bheidh sé/sí ann       ____

CORFHÉILE na SCOL, CORCAIGH / SCHOOL CHOIR FESTIVAL
Dé Céadaoin, 28ú Márta/Wednesday 28th March
                                                                                    Beidh sé/sí ann             ____

                                                                                    Ní bheidh sé/sí ann       ____

___________________________
Síniú an tuismitheora  Parent's signature