Thursday, 22 March 2012

NB Ranganna 1,2&3 - Tonight's arrangements

An litir seo a leanas seolta sna málaí scoile
The following letter has gone home in the school bags
Meabhrúchán deirneach faoin gCór Fhéile anocht:
-Tá ar na páistí bheith ar scoil ar 5 a chlog i.n. um thráthnóna.
-Beidh siad go léir ag dul ar an mbus go Corcaigh i ndiaidh an cleachtadh.
-Tá cead ag tuismitheoirí teacht ach níl spás dóibh ar an mbus.
-Beidh an taispeántais ag tosnú ar 19:30 i Halla na Cathrach.
-Tá costas €7 ar thicéad duine fásta agus €3 do pháiste.
-Molann na daoine I bhfeighil an Féile go dtiocfadh an méid is mó tuismitheoirí chun an seó agus is féidir.
- Cuireadh ar an eolas sinn anois go bhfuil ar gach duine fanacht go deireadh an seó. Críochnóidh sé ar a 9.20 i.n., mar sin ní bheidh na páistí ar ais ar scoil le bhailiú go dtí 10.00i.n.
- Má tá tú ag tógaint do pháiste abhaile ón halla i ndiaidh an Cór Fhéile sínigh an foirm thíos agus tabhair go Alma é um thráthnóna. Gan nóta sínithe nó muna dtéann tú i dteangbháil le hAlma ann, beidh ar do pháiste teacht abhaile ar an mbus [Alma ar 086 3247515 (téacs le do thoil le ainm an pháiste)]
Final reminder about the Choral Festivaltthis evening:
-The children are to be at school at 5p.m. this evening.
-They will all be going on the bus to Cork after the practice.
-The parents can go to the show but there is no room for them on the bus.
-The show will start at 7.30pm in the City Hall
-Entry €7 for an adult and €3 for children (that are not performing)
The organizers of the event encourage as many parents as possible to come to the show.
-We have just been informed that everybody has to stay in the hall until the show is over so the children will not be back at school for collection until 10.00 p.m.
- If you are taking your child home from the City Hall after the festival sign the form below and give it to Alma this evening. Without a signed note or if you don't get in touch with Alma your child will have to come home on the bus [Alma on 086 3247515 (text, please, with the name of your child)]

Ní bheidh mo pháiste ag dul abhaile ar an mbus                   22.03.'12
My child will not be coming home on the bus

______________________________________
Ainm an pháiste / Child's name

_______________________________________
Síniú an tuidmitheora / Parents signature