Wednesday, 21 March 2012

Rang Siobhán Ní Núnáin - snámh amárach

Rang 2&3, seomra M. Siobhán
Meabhrúchán:
2 ranganna snámh fágtha:
Amárach (22ú) agus an Déardaoin seo chugainn.(29ú)
Gheobhaidh siad bus ón scoil ag 1.45 agus beidh siad le bailiú ó Acton's ag 2.45.
Ná dein dearmad ar an culaith snámha srl. ag dul ar scoil ar maidin.
2nd & 3rd Class, M Siobhán's room:
Reminder:
2 swimming classes left:
Tomorrow (Thurs 22nd) and next Thursday (Thurs 29th)
They will get the bus from school at 1.45 and they will need to be collected from Acton's at 2.45.
Don't forget the swimming togs etc. in the morning.