Wednesday, 7 March 2012

Scoil drámaíocht - Féile na Mumhan - Dé Sathairn

Scoildrámaíocht, Féile na Mumhan
School Drama - Munster Festival
Dé Sathairn 10ú Márta 2012 i Halla Gaelscoil Uí Drisceoil, Gleann Maghair
Saturday 10th March 2012 at Gaelscoil Uí Drisceoil hall, Glanmire.
RANGANNA Múinteoir CIARA (Rang 1 & 2) bheith ag Gaelscoil Uí Drisceoil ar 10.30 r.n.
Múinteoir Ciara's classes (1st and 2nd class) to be there at 10.30 a.m.

RANGANNA Múinteoir SIOBHÁN (Rang 2 & 3) bheith ag Gaelscoil Uí Drisceoil ar 11.00 r.n.
Múinteoir Siobhán's classes (2nd and 3rd class) to be there at 11 a.m.
Ba cheart go mbeidh siad críochnaithe ar 12.00
They should be finished at 12.00.
Beidh na páistí ag taisteal le tuismitheoirí ar an lá. Ní bheidh bus ag dul ón scoil.
The children will be travelling with their parents on the day. There won't be a bus going from the school.