Monday, 14 May 2012

NB Ranga 1,2,3 - Cleachtadh i gcóir an gCéad Comaoineach

Cleachtadh don gCéad Comaoineach an tseachtain seo le Rang 1,2 & 3 go léir. Tóg do pháiste go dtí an tséipéil(Séipéal an Pharóiste) ar a 9 a chlog, le do thoil, ar na laethannta seo a leanas:
Dé Céadaoin, 16ú
Dé hAoine, 18ú
Níl aon cleachtadh ar an Déardaoin (17ú) mar a dúradh cheanna, mar sin tóg do pháiste ar scoil ar an ghnáth am an lá sin.
Muna bhfuil do pháiste in ann freastal ar an gCéad Comaoineach ar an Satharn 19ú, is féidir leis/léi teacht ar scoil mar is gnáth gach maidin.

First Holy Communion practice this week with 1st, 2nd and 3rd classes.
Please bring your child to the church (St. John's Parish Church) at 9 o' clock on the following days,:
Wednesday, 16th May 2012
Friday, 18th May 2012
There is now no practise on Thursday, as was arranged on a previous email
, so bring your child to school at the normal time that day.
If your child cannot attend the First Holy Communion on the 19th, you can just come to school as normal every morning.
Míle buíochas.