Tuesday, 19 June 2012

Rang 2&3 Irisleabhar Rebel Óg / 2nd and 3rd Class Rebel-óg Magazine


Tá irisleabhar spóirt nua, Rebel-Óg, le cheannach do R2 & R3, costas €3. Ní gá é a cheannach, áfach. Beidh na páistí in ann iad a fheiscint agus déarfaidh siad libh má tá siad ag teastáil uatha.
There is a new sports magazine, Rebel-óg, that 2nd and 3rd class can buy for €3 at school. It is not necessary to buy it, however. The children will be able to look at it and they will tell you if they want it.