Friday, 31 August 2012

Tuismitheoirí Ranganna 3 & 4

Tuismitheoirí Ranganna 3 & 4
Níl an scoil ag cuir na rudaí seo a leanas ar fáil do ranganna 3 agus a 4. Ceannaigh iad do do pháiste chomh luath agus is féidir. Tá brón orainn nach bhfuair sibh an fógra seo níos luaithe
 • 3 pinn luaidhí (HB)
 • Pinn luaidhí daite / maircéirí
 • Scriosán
 • Rialóir
 • Pritt Stick mór
 • Barrathóir
 • Cás pinn luaidhí
Parents of 3rd and 4th class
The school is no longer supplying stationery for 3rd class upwards. Please arrange the following for your child asap. Our apologies for not giving you prior notice.
 • 3 HB pencils
 • Colouring pencils / markers
 • Rubber
 • Topper
 • Ruler
 • Big Pritt Stick
 • Pencil case