Wednesday, 5 September 2012

Naíonain Shóisearacha

A thuismitheoirí,
Beidh oíche eolais roghnach sa scoil an Déardaoin seo chugainn (13ú Mean Fomhair 2012) @ 6.00. Freagróidh me aon cheisteanna ginearálta ata agaibh, go poiblí, i leith lá scoile do pháiste.
 
Parents,
There's an optional information night for the parents of the new Junior Infants Thurs 13th Sept 2012 @ 6.00. I'll answer any general questions you might have, in an open forum, about your child starting school.
 
Go dtí san!
Sinéad