Wednesday, 12 September 2012

Tuismitheoirí Rang 3 / Parents of 3rd Class

Beidh Rang a 3 ag teacht le chéile le haghaidh ranganna le múinteoir Siobhán Ní Bhruacháin an tseachtain seo chugainn. Beidh na ranganna seo ag leanúint ar aghaidh don bhliain mar a phléadh libh roimh an Samhradh.
3rd Class will be coming together for classes with Múinteoir Siobhán Ní Bhruacháin next week. These classes will be continuing for the year as discussed with you before the Summer.