Saturday, 27 October 2012

Mid term camps at Kinsale OEC


Sailing, Body Boarding, Abseil, Archery and much much more.
Daily rate available. Click here for details

Friday, 26 October 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine 26 – Deireadh Fómhair - 2012

Féach ar Seo !


Gaeilgeoirí na Seachtaine
26 – Deireadh Fómhair - 2012
Wednesday, 24 October 2012

Do This In Memory Mass

"Do This In Memory" Mass for the children on this Saturday night 27th Oct 2012 at 6.30pm in the Parish Church.
Thank you
Eileen
Parish Office

PS: All  "Do This In Memory" mass times and dates are available on the school calendar.

Pancóga ar an Aoine! / Pancakes on Friday!

Beidh pancóga againn ar an Aoine bheag seo! (26ú D.F. 2012)
Ár mbuíochas le Coiste na dTuistí as é a eagrú. Má tá ailéirge ag do pháiste i gcoinne na comhábhair is féidir libh mixture speisialta a thabhairt dóibh ag teacht ar scoil agus déanfar cinn speisialta dóibh.
Bíodh saoire álaina agaibh go léir.
M. Michelle
We will have pancakes at school this Friday! (26th October 2012)
Our thanks to the Parents Association for organising it. If your child has an allergy to the ingredients you can make a special mixture to give them going to school and special pancakes will be made for them.
Wishing you a lovely holiday.
M. Michelle

PA Meeting

The next Parent Association meeting will take place on Monday 5th November 2012 at the Scoil, at 8pm.

The purpose of this meeting is to help organise various fundraising and social events for the school. Fresh  ideas would be of great benefit.

See you all then.

PA
24th October 2012

Tuesday, 23 October 2012

Leanaí Ranganna 1,2,3,4/ Children in 1st, 2nd, 3rd and 4th Class

Bíodh éide spóirt oraibh amárach (Céadaoin 24ú D.F. 2012) agus ar an Déardaoin (25ú D. F.2012).
Bhí orainn spórt ar an Luan a chur ar ceall. Beidh sé againn amárach ina ionad.
Please wear your sports clothes tomorrow (Wednesday 24th October 2012) and on Thursday (25th October 2012). We had to cancel sport on Monday. We will have it tomorrow instead.

Friday, 19 October 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine - 19 – Deireadh Fómhair- 2012

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine - 19 – Deireadh Fómhair- 2012


fógraí

Beidh cead ag na páistí gléasadh suas ina néadaí Oíche Shamhna an Aoine seo chugainn agus €2 a thabhairt isteach do Unicef. Beidh féasta beag agus cluichí ag gach rang mar sin beidh cead acu roinnt milseáin agus cluiche a thabhairt leo chomh maith -níl cead cluichí/gléasanna leictreoineacha a thabhairt isteach áfach. Níl cead guma cogainte nó deochanna spraoi.

Ní bheidh an snámh ar siúl i mbliana. Pléfimíd cad a dhéanfaidh an scoil mar gheall ar an snámh, sna blianta atá ag teacht, ag an gcruinniú.

Beidh na cruinnithe tuis-múinteoirí ar siúl an chéad tseachtain tar éis an mbriseadh mean téarma. Rachaidh nóta abhaile ar an Luan (22/10/'12) le gach páiste le do am agus dáta.

Children may bring in €2 for UNICEF and dress up in their Halloween costumes for school next Friday (26th Oct 2012) before half term. Each class will have a little party so they may bring in afew treats and (if they wish) a game/toy -no electronic games -DSI, iTouch etc though. No chewing gum or fizzy drinks.

The swimming will not go ahead this year. We will discuss this at Board level and see what the school will do, going forward, about swimming.

The parent-teacher meetings will take place the first week after mid-term break. Each child will get a note to bring home about this on Monday (22/10/'12) with the time and date of your meeting.

Le gach dea-ghuí,
Sinéad

Friday, 12 October 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine! 12 Deireadh Fómhair '12

Féach ar seo!

Gaeilgeoirí na Seachtaine, 12 Deireadh Fómhair '12
 

Naíonáin Shínsearacha/Senior Infants

Tá foirmeanna HSE tábhachtacha sna málaí scoile Naí Shínsearacha inniu. Líon isteach iad le bhur dtola agus seol ar ais iad chomh tapaidh agus is féidir.
There are important HSE forms in the Senior Infants school bags today. Please fill them in and return them as soon as possible.

Cúla4 Deireadh Fómhair 2012

http://www.tg4.ie/newsletter/cula4/october-2012.html


Thursday, 11 October 2012

Parents Association AGM

The Parents Association AGM will take place on Monday 15th of October 2012, 8pm at the Gaelscoil. The new PA Committee will be voted in at this meeting.

The school can not run effectively without an active PA. Anyone who has not come forward before, it would be a good year to have you involved this year, especially as many of our Committee members are not keeping their roles for the coming year.

If you are interested in becoming a member please be there on Monday evening.

See you all then.

Parents Association
11 October 2012

Wednesday, 10 October 2012

Míoltóga Ghruaige / Head Lice

A thuistí, Cuireadh ar an eolas mé go bhfuil cás míoltóga ghruaige sna hardranganna. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Tá sé an-dheacair fáilt réidh le míoltóga ghruaige muna bhféachann gach clann ar gruaig a bpáistí féin.Táim ag impí oraibh seo a dhéanamh chun cosc a chur ar an fhadhb go tapaidh.
Dear parents,
I have been informed of a case of head lice in the older class rooms. Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. It is very hard to get rid of head lice if each family does not look at their own children's heads. I am imploring you to do this to stop the problem quickly.
 
Useful Links..
HSE Headlice Information
Irish Pharmacy Union - Getting ahead of headlice
Head lice tips as kids go back to school
Get rid of head lice!
It's back to school and it's back to screening your kids for head lice-

IMPORTANT NOTICE for RANGA 4 Parents Only

Hi Folks,

We are putting a list together of parents that are interested in sending their children to the 'Irish language medium unit' hosted at the Kinsale Community School. A meeting was held last year and a talk was given by the Principle of the Community School, Seán O'Brion. The next step is to provide Seán with a list of children's names who are interested in this 'Irish language medium unit', to determine if this is a viable option and getting an idea of numbers will dirve this. Currently we are only interested to hear from parents in Ranga 4 as they will be the first year.

Can you forward the name of your child if you are interested. 

10 October 2012

Scholastic Bookclub Autumn Newsletter


 Click here for Scholastic Bookfair Autumn Newsletter

Action Breast Caner fundraiser

An afternoon tea party will be held this saturday (13th Oct 2012), in Riverstick Community centre. It will be from 2.30 to 5pm. This will be to raise money for Action breast cancer. There will be tea/coffee, face painting, lucky dip, a cake sale and raffle with prizes donated by local businesses.  Come and join us for a great afternoon.Tuesday, 9 October 2012

Tuismitheoirí na Naíonáin Shóisearacha agus Naíonáin Shínsearacha

Tá foirmeanna HSE le líonadh isteach sna málaí scoile an tseachtain seo.
Seol thar nais iad chomh luath agus is féidir le bhur dtola.
Parents of Junior and Senior Infants:
There are HSE forms being sent home in the school bags this week. Please fill them in and return to the school asap.
 

Kinsale Fashion Show in aid of Kinsale Youth Support Services

Blue Haven Hotel, Wednesday 10th October 2012 details attached

Friday, 5 October 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine, 05 – Deireadh Fómhair - 2012

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine,  05 – Deireadh Fómhair - 2012Thursday, 4 October 2012

Grúpa Spraoi Corcaigh

Tá grúpa teaghlaigh atá ag tógáil páistí le Gaeilge ag teacht le chéile ar an dara Satharn de gach mhíi gCorcaigh. Cuir aithne ar theaghlaigh eile i suíomh sóisialta.Imeachtaí éagsúla a oireann don teaghlach iomlán!Déan teagmháil le Comhluadar le tuilleadh eolais a fháil – (01) 4789191 / imeacht@comhluadar.ie
Fáilte roimh chách!

Kinsale Junior Hockey Club

The newly formed Kinsale Hockey Club’s first JUNIOR training session will commence this Friday 5th October 2012 at Sáile Sports & Community Centre (Opposite the Community School).
 
Friday Training Times:

Age: 6-9 yrs(Boys & Girls)3.30pm to 4.15pm
Age 10-12 yrs(Boys & Girls)3.30pm to 4.30pm
Age 12-16 yrs (Girls only 2012/2013 season)  4.30pm to 5.30pm

Registration will take place this Friday 5th  October 2012 at Sáile at 3.15pm (immediately before coaching).
 
Membership is €45 per term (Oct & Jan) and €35 for 2nd and subsequent children.  Hockey Sticks (€8) will be available to purchase on the day.  Shin & mouth guards are required.
 

Click here to download poster

Wednesday, 3 October 2012

Tuismitheoirí Rang 4

Tá na Clubanna Óige oscailte ag Cumann na bhFiann arís ar fud na tíre! Tá fáilte i gcónaí roimh dhaltaí na ngaelscoileanna (Rang 4-6) agus na ngaelcholáistí freastal ar na Clubanna seo. Tugann sé deis do na daltaí an Ghaeilge a úsáid ar bhonn sóisialta taobh amuigh d'am scoile, gníomh a chuireann go mór le ábharthacht an teanga i saol an dalta. Beidh na Clubanna ag tosú seachtain 10 Meán Fomhair 2012 agus is féidir teagmháil a dhéanamh le Traic Ó Braonáin ar 087 6993439 le haghaidh tuilleadh eolais.
Baile an Chollaigh Gaelcholáiste Choilm Céadaoin 7.30 - 9.00 (Seán 087 9568037)
 
'Cumann na bhFiann have opened youth clubs again all over the country! Students from Gaelscoils (4th to 6th Class) are welcome to these clubs as always. It gives the students the opportunity to speak Irish in a social setting outside of school time, something that adds greatly to the relevance of the language in the students life. The clubs will be starting on the week of 1oth September 2012 and you can contact Traic Ó Braonáin on 087 6993439 for more information.
Ballincollig: Gaelcoláiste Choilm, Wednesday 7.30 - 9.00 (Seán 087 9568037)

Monday, 1 October 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine, 28 – Meán Fómhair - 2012

Féach ar Seo !

Previous winners
 Gaeilgeoirí na Seachtaine
28 – Meán Fómhair - 2012