Friday, 19 October 2012

fógraí

Beidh cead ag na páistí gléasadh suas ina néadaí Oíche Shamhna an Aoine seo chugainn agus €2 a thabhairt isteach do Unicef. Beidh féasta beag agus cluichí ag gach rang mar sin beidh cead acu roinnt milseáin agus cluiche a thabhairt leo chomh maith -níl cead cluichí/gléasanna leictreoineacha a thabhairt isteach áfach. Níl cead guma cogainte nó deochanna spraoi.

Ní bheidh an snámh ar siúl i mbliana. Pléfimíd cad a dhéanfaidh an scoil mar gheall ar an snámh, sna blianta atá ag teacht, ag an gcruinniú.

Beidh na cruinnithe tuis-múinteoirí ar siúl an chéad tseachtain tar éis an mbriseadh mean téarma. Rachaidh nóta abhaile ar an Luan (22/10/'12) le gach páiste le do am agus dáta.

Children may bring in €2 for UNICEF and dress up in their Halloween costumes for school next Friday (26th Oct 2012) before half term. Each class will have a little party so they may bring in afew treats and (if they wish) a game/toy -no electronic games -DSI, iTouch etc though. No chewing gum or fizzy drinks.

The swimming will not go ahead this year. We will discuss this at Board level and see what the school will do, going forward, about swimming.

The parent-teacher meetings will take place the first week after mid-term break. Each child will get a note to bring home about this on Monday (22/10/'12) with the time and date of your meeting.

Le gach dea-ghuí,
Sinéad