Friday, 12 October 2012

Naíonáin Shínsearacha/Senior Infants

Tá foirmeanna HSE tábhachtacha sna málaí scoile Naí Shínsearacha inniu. Líon isteach iad le bhur dtola agus seol ar ais iad chomh tapaidh agus is féidir.
There are important HSE forms in the Senior Infants school bags today. Please fill them in and return them as soon as possible.