Wednesday, 3 October 2012

Tuismitheoirí Rang 4

Tá na Clubanna Óige oscailte ag Cumann na bhFiann arís ar fud na tíre! Tá fáilte i gcónaí roimh dhaltaí na ngaelscoileanna (Rang 4-6) agus na ngaelcholáistí freastal ar na Clubanna seo. Tugann sé deis do na daltaí an Ghaeilge a úsáid ar bhonn sóisialta taobh amuigh d'am scoile, gníomh a chuireann go mór le ábharthacht an teanga i saol an dalta. Beidh na Clubanna ag tosú seachtain 10 Meán Fomhair 2012 agus is féidir teagmháil a dhéanamh le Traic Ó Braonáin ar 087 6993439 le haghaidh tuilleadh eolais.
Baile an Chollaigh Gaelcholáiste Choilm Céadaoin 7.30 - 9.00 (Seán 087 9568037)
 
'Cumann na bhFiann have opened youth clubs again all over the country! Students from Gaelscoils (4th to 6th Class) are welcome to these clubs as always. It gives the students the opportunity to speak Irish in a social setting outside of school time, something that adds greatly to the relevance of the language in the students life. The clubs will be starting on the week of 1oth September 2012 and you can contact Traic Ó Braonáin on 087 6993439 for more information.
Ballincollig: Gaelcoláiste Choilm, Wednesday 7.30 - 9.00 (Seán 087 9568037)