Friday, 30 November 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine 30 – Samhain – 2012

Féach ar Seo ! 

Gaeilgeoirí na Seachtaine
30 – Samhain - 2012


Previous Winners

Míoltóga Ghruaige / Head LiceA thuistí, Cuireadh ar an eolas mé go bhfuil cás míoltóga ghruaige sa scoil arís. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Tá sé an-dheacair fáilt réidh le míoltóga ghruaige muna bhféachann gach clann ar gruaig a bpáistí féin.Táim ag impí oraibh seo a dhéanamh chun cosc a chur ar an fhadhb go tapaidh.

Dear parents,
I have been informed of a case of head lice in the older class rooms. Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. It is very hard to get rid of head lice if each family does not look at their own children's heads. I am imploring you to do this to stop the problem quickly.


Useful Links..
HSE Headlice Information
Irish Pharmacy Union - Getting ahead of headlice
Head lice tips as kids go back to school
Get rid of head lice!
It's back to school and it's back to screening your kids for head liceWednesday, 28 November 2012

An Oifig/The Office

Táimid ag bogadh oifig na scoile faoi láithir agus mar sin tá an telefón agus an idirlín síos ar feadh tamaill. Tá brón orainn faoi seo agus tá súil againn go mbeidh gach rud ar siúl go luath.

We are moving the school office at present so the telephone and internet are temporarily down. We are sorry about this and hope to have everything working again soon.

Super Value Hamper

We still need some volunteers to sell tickets in SuperValu Kinsale on Thursday the 29th and Friday the 30th of November 2012.

It would be great to get all slots filled!!

Please call Hilda in the office to volunteer.

PA
28 November 2012

Tuesday, 27 November 2012

NPC Minority Religion Group

NPC Minority Religion Grouprepresenting parents of children of non-catholic faiths

Dear Parents
National Parents Council Primary (NPC) is the representative organisation for parents of children in primary education. By being part of NPC, both individual parents and Parent Associations can be part of making changes in our education system at a national level.  In order to hear the voices of parents in different settings and situations NPC has a number of Special Interest groups

 Currently, NPC has the following special interest groups:

Minority Religion Group – representing parents of children of non-catholic faiths

Migrant Parent Group – representing migrant parents

Special Educational Needs Group – representing parents of children with special educational needs in mainstream and special schools   

Irish medium Schools Group – representing parents of children in Irish medium and Gaeltacht schools 

Traveller Parent Group – representing Traveller parents

Being part of a special interest group allows parents to explore the particular issues pertaining to their group and to exchange information and ideas to further benefit the education and wellbeing of their children. The special interest groups are each entitled to have one representative on the NPC Assembly, which is the body within NPC concerned with developing educational policies.

We are trying to determine the level of interest in the Minority Religion Group and want to contact all of the parents of children of non-catholic faiths in your school to see if they would be interested in becoming involved in National Parents Council Primary.

I would appreciate it if you would bring this letter and the enclosed questionnaire to the attention of all parents of children of non-catholic faiths in your school. We would welcome support in (a) the determination of the aims and objectives of the group, as well as (b) the exploration of key issues facing these parents of children in primary school. If you are interested in being part of this group please print and complete the attached questionnaire and return to Deirdre Sullivan, National Parents Council Primary, 12 Marlborough Court, Dublin 1.
Questionnaire – Click here

Many thanks.
Yours sincerely,                                                                                                              
Deirdre Sullivan
Training & Development Officer

Monday, 26 November 2012

Meabhrúcháin

Seo meabhrúcháin beag faoi na billí leabhair agus costaisí éagsúla atá le híoc san oifig. Tá roinnt mhaith billí éagsúla le n-íoc ag teacht ón mbliain seo chaite fiú. Fiosraigh le Hilda an bhfuil airgead le híoc agat fós muna bhfuil tú cinnte. Ba mhaith liom go mbeadh na cúntaisí scoile suas chun dáta roimh laethanta saoire na Nollag mar tá an scoil ag braith go mór ar an airgead seo anois níos mó ná riamh. Bhíodh airgead breise againn cheanna ach tá rudaí tar éis athrú anois.
Tuigim go bhfuil cúrsaí eacnamaíochta deacar do gach éinne - an scoil chomh maith - agus is féidir plean íocaíochta pearsanta a eagrú le Hilda más gá.
This is a gentle reminder about the book bills and various other costs that are to be paid in the office. There are different bills that need to be settled even from the last school year. Please check with Hilda if you are not sure whether you have money outstanding. I would like to have the school accounts up to date before the Christmas holidays. The school is actually depending on this money,now more so than ever.In the past we would have extra funds to tide us over but our margin seems to have narrowed considerably.
I understand that the economic situation is difficult for everyone - for the school too - and it is possible to set up a personal payment scheme with Hilda if needed.

Friday, 23 November 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine 23 – Samhain - 2012

Féach ar Seo ! 

Gaeilgeoirí na Seachtaine
23 – Samhain - 2012


Previous Winners

Wednesday, 21 November 2012

Comórtas Scoile / School Competition

Comórtais scoile chun an ceol tradisiúnta a cheiliúradh sa scoil. Beidh ealaín/tionscadal gach páiste suas ar suíomh idirlín na scoile. Beidh duaiseanna ann dos na hiarrachtaí is fearr.

A school competition to celebrate Irish traditional music in the school. The art/projects from all children will be put up on the school website. Prizes will be awarded to the efforts made.

 

2 catagóirí / comórtaisí

2 categories / competitions

 

1) Tionscadal

Tionscadal bunaithe ar

Þ      Na huirlisí tradisiúnta

Þ      Na ceoltóirí tradisiúnta

Projects based on

Þ      Irish traditional instruments e.g. harp, bodhrán, wooden flute, tin whistle.

Þ      Traditional Irish players

 

2) Ealaín

Ag baint úsáid as ceann nó gach ceann dos na shnáithe seo a leanas chun na huirlisí tradisiúnta a cheiliúradh

Þ      Liníocht

Þ      Peint agus dath

Þ      Prionta

Þ      Cré

Þ      Tógáil

Þ      Fabraic & snathain

Art using the following media to celebrate Irish traditional instruments

Þ      Drawing

Þ      Paint and colour

Þ      Print

Þ      Clay

Þ      Construction

Þ      Fabric & fibre

 

Iarrataisí roimh 30-11-2012

Entries must be in before 30-11-12

Mobile Phone Schools Appeal

(Irish Autism Action)

Many people get new mobile phones for Christmas! Please drop your old mobile phones to the school. If we get sufficient phones it would get the school some fantastic supplies, White Boards, IPADS, Laptops and lots more.

There is a box located at the main door of the school.


PA
21 November 2012

Tuesday, 20 November 2012

Tuismitheoirí na Naíonáin Shóisearacha/Junior Infants Parents

Go raibh maith agaibh as ucht an t-am a thógaint chun teacht agus labhairt faoi dul chun cinn bhur bpáistí. Theastaigh uaim acoimre a dhéanamh daoibh, a thuismitheoirí.
  • Táimid tar éis tús a cur leis an léitheoireacht Gaeilge. Éireoidh na leabhair níos deacra agus ní bheidh do pháiste in ann iad a léamh. Ná bí buartha faoi seo. Nílimid ag súil go mbeidh siad in ann léamh go neamhspleách go dtí an bhliain seo chugainn.
  • Ag an bpoinnte seo tá do pháiste in ann siúl isteach ón ngeata leo féin. Déanann siad go minic i rith an lae é mar sin ní ghá daoibh siúl isteach leo a thuilleadh ach amháin má bhíonn oraibh labhairt liomsa nó le Hilda ar cúiseanna éagsúla.
  • Ba cheart go mbeadh éide scoile iomlán ceart ar na páistí ar fad gach lá. Bíodh ainm scríofa ar gach ball éadaigh, bosca lóin nó aon rud a bhíonn ag do pháiste ar scoil le bhur dtola. Tá geansaí scoile gan ainm sa rang faoi láthair.
  • Smaoineamh maith is ea é chun fobhríste / fobhrístín breise agus péire stocaí glana a cur isteach i mála scoile do pháiste ar eagla na heagla. Tárlaíonn timpistí! Tá éadaí breise againn ar scoil chomh maith agus má bhíonn ar do pháiste iad a thógaint nigh agus seol thar nais iad chomh tapaidh agus is féidir le bhur dtola
  • Teastaíonn uaim go síneoidh sibh obair bhaile bhur bpáistí gach oíche fiú muna bhfuil áit faoi leith ann don síniú. Déanfaidh aon áit ar an leathnach an gnó.
Táimid ag ullmhú anois do dráma na Nollag. Beidh sé ar siúl timpeall ar an 18ú Nollag. Cuirfear scéal chugaibh chomh luath is a bheidh dáta cinnte againn.

Thank you for taking the time to come into talk about your children's progress. I wanted to make a summary for you, parents.
  • We have started the Irish reading. The books will get harder and your child will not be able read them. Don't be worried about this. We don't expect them to be able to read on their own until next year.
  • At this point your children are able to walk in from the gate on their own. They do often this during the day so you need not walk in with them any more except when you have to talk to me or Hilda for various reasons.
  • The children should all have the full school uniform on every day. There should be a name on every item of clothing, lunch box or anything that your child has at school, please. There is a jumper with no name in the class for the last few weeks.
  • It is a good idea to put spare underwear and a pair of clean socks into your child's school bag just in case. Accidents happen! We have spare clothes at school also and if your child has to take them please wash and return them as fast as you can.
  • I want you to sign your children's home work every night even if there is not space there for a signature. Any place on the page will do.
We are now preparing for the Christmas play. It will be on around the 18th December 2012. You will be informed as soon as we have the date and time confirmed.

Note for Parents of First Communion Children

A NOTE FOR PARENTS OF FIRST COMMUNION CHILDREN

The next 'Do it in Memory Mass' is on Saturday, 24th November, 2012 at 6.30pm The Feast of Christ the King.

Things to know:

(1) The children will need to bring some falling leaves to this mass (just one or two is fine). Parents Group leaders will be at the back of the church with baskets to collect the leaves from the children as they come into Mass.

(2) Try to be at the church 5/10 minutes early so your child's leaves can go in the basket, which will then be brought to the altar and placed near the Paschal Candle.

(3) After the 2nd Reading Fr Robert will again call all the First Holy Communion Children up to the altar for the Gospel Reading. The children will then sit down on the floor in front of the altar and Fr Robert will chat to the children about the Gospel (what the story was about etc).  Only the children will go up to the altar, parents can remain in their seats. The First Communion School Parents Representatives will stand behind the children, just to keep an eye on things!!

(4) Just a little reminder to your children to say "Amen" and bless themselves after they receive their special blessing from Fr Robert and Canon John K when they go up to them at Communion time.

(5) Before this 'Do this in Memory Mass' if parents could help their children to:
(a) complete page 43 in their Thumb Book
(b) to read pages 14 – 17.

Don't forget to bring the Thumb book to Mass.

Monday, 19 November 2012

SUPER VALUE HAMPER - REMINDER

We still need Parents to sell tickets for the Super Value Hamper on Thursday 29th and Friday 30th of November 2012, in Super Value, Kinsale.

Please call to Hilda in the office to put your name down there are slots available in the mornings and afternoons.

Thank you!!

PA
19 November 2012

Friday, 16 November 2012

Thursday, 15 November 2012

'Fun' Raising at Max's Menu


Max's "Fun" raising Event Thursday 29th November 2012 or Thursday 6th December 2012.

Click here to see the menu

For reservations please call 021-477-2443

To volunteer please text 086-196-7587

Wednesday, 14 November 2012

A Thuistí

A Thuistí,
Emma Fitzpatrick, mother to Rúán (R2) and Alannah (Junior Infants) has asked us to draw your attention to her blog.
This blog is a precious way for us to communicate with Emma and vice versa. Emma is a truly inspiring woman and we wish her continued strength and happiness.

Tuesday, 13 November 2012

SUPER VALUE HAMPER

The Parents Association has organised a Super Value Hamper to be raffled on, Thursday 29th and Friday 30th of November 2012 at Super Value Kinsale.

We are looking for Parents to Volunteer to sell tickets in SuperValue on these dates. There is a rota with Hilda in the office so please put your name down, just for an hour!!

Also if anyone would like to donate an item for the hamper, that can also be dropped to Hilda and the Parents Assocaiation will add your donations to the Hamper.

Thank you.

PA
13th November 2012

Book Fair

The Book Fair did really well again this year. Thank you to all parents who helped in the Scoil selling books and to those who bought books from the Fair. The scoil was able to use money made to buy books for the classes.

PA
13th November 2012

Don’t play with your Food / Science week


“Don’t play with your Food” an interactive  Science  Lecture will be coming to the Gaelscoil on Monday 19th November 2012 as part of Science week.

See Poster

Monday, 12 November 2012

Christmas Annuals

Tá na 'Christmas Annuals' ar fáil san oifig. Is féidir libh teacht isteach chun iad a cheannach má theastaíonn uaibh. €4 an ceann:
'Súgradh' - Naíonáin Shóisearacha & Naíonáin Shínsearacha
'Spraoi' - Rang 1 & 2
'Siamsa' - Rang 3 & 4
'Sonas' - Rang 5 & 6
 
The Christmas Annuals are available in the office. You can come in to buy them if you wish. €4 each:
'Súgradh' - Junior and Senior Infants
'Spraoi' - 1st and 2nd Class
'Siamsa' - 3rd and 4th Class
'Sonas' - 5th and 6th Class
 
 

Friday, 9 November 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine 09 – Samhain - 2012

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
09 – Samhain - 2012

Previous winners

Thursday, 8 November 2012

'Fun' Raising at Max's

Dear parents,
Thursday 29th November 2012 or Thursday 6th December 2012.

Following last year’s successful charity  dinner in max’s we have decided to repeat this event but we cannot do this without your help as we need the parents to cook, prepare, wash- up, set up and serve the meals!! 

This also helps us to practically eliminate all overheads and we are just left with basic food costs and even those tend to be minimal as some local suppliers kindly donate some produce free of charge or at cost.

This is a fun but professional event with very high quality food and excellent value for money, this year it will be a 7 course gourmet menu for €27.00.

Possibly new taste & flavours for some but hopefully it will appeal to everyone.  This event is open to all so please tell friends neighbors etc as this helps to get funding from an outside source.

We will need volunteers for both dates:

Food Preparation: 9am to 12noon (3 people)
Wash Up: 6.30-9pm & 9pm to midnight (2/3 people per shift)
Kitchen: 6pm-midnight (3 people)
Wait Staff: 6pm-midnight (4people per night)

To volunteer please contact us on 0861967587 / text if possible when available and your class please. We welcome the parents of the new classes especially. (Apologies to anyone whom we did not reply to last year as I gave the incorrect mobile number).

The menu is available on www.maxs.ie and on our facebook page.

Finally a thank you to John Barrett's butcher, the market garden vegetable shop and Quay food company.

Sean veidhlín le díol / Old violins for sale


Má tá seanveidhlín le díol ag éinne agus má theastaíonn uaibh é a fhógraíocht sa scoil, seol an tóis agus phraghas an veidhlín isteach chuig Hilda san oifig, le bhur dtola.
If anyone has an old violin for sale and would like to advertise it at the school, please send the size of the violin and the selling price to Hilda in the office.

Cork County Council - Metropolitan Towns Cycling Strategies & Active Travel Town Walking and Cycling Strategies Bandon - Fermoy - Kinsale - Youghal

The Council are doing a fact finding exercise and it would give the Gael Scoil parents an opportunity to voice our concerns about the lack of a safe footpath all the way to the school. Could we encourage everyone to take a moment to fill in the survey so we can get an impact and to safeguard our children. Thanks.
The following message describes two strategy studies which have been commissioned by Cork County Council. You have been sent this message to both inform you of the strategies intentions and to seek your inputs.  Your inputs are important as they will be used to develop and inform each strategy as it develops.
Please do not respond to this email, instead please use the survey links listed in the email below.
Active Travel Town Walking and Cycling Strategies
Bandon – Fermoy – Kinsale - Youghal
The County Development Plan outlines a strategy to address sustainable travel within the County. Under the Department of Transport, Tourism and Sport's Active Travel Town programme the County Council has now commissioned walking and cycling strategies to be developed for the towns of Bandon, Fermoy, Kinsale and Youghal.
The aim of these strategies will be to significantly improve accessibility and permeability for cyclists and pedestrians within the Active Travel Towns. It will also identify and develop links between the Active Travel Towns, Cork Metropolitan Area and Cork City and potential links to future Greenway routes.
Cork County Council has appointed WS Atkins and Kieran Boyle Consulting to prepare the strategies for the towns. The strategies will be used to apply for funding from the Department for the initiatives and project schemes identified in the strategy implementation plans. The strategies must be completed by December 2012 to comply with the deadline for submissions to the Department.
The strategy is currently in its assessment stage and as part of this assessment a web based survey has been posted on the Council website which will remain live for a period of 2 weeks.
The purpose of this survey is to invite detailed submissions from members of the public which will be used for the development of the strategy initiatives and projects. The surveys can be viewed and completed on the following links:
In order facilitate a high response rate the Council is contacting community and voluntary groups directly in order to publicise the surveys. Notifications are also being placed in the local press.
The Draft Strategies will be presented to the elected members during the week  beginning Monday November 26th.
Metropolitan Towns Cycling Strategies
The County Development Plan also outlines a strategy to address sustainable travel which identified the need for a macro level plan for cycling in Cork. In this regard the County Council has commissioned a cycling strategy for the Cork Metropolitan Area with the objective of providing a clear plan for the future development of cycling networks throughout Metropolitan Cork.
The aim will be to significantly improve accessibility and permeability for cyclists within the Metropolitan Towns and between Metropolitan Cork and Cork City. It will also identify and develop links with the Active Travel Towns and the existing and planned Greenways.
Cork County Council has appointed WS Atkins and Kieran Boyle Consulting to prepare the strategy for the Metropolitan Area. The strategy will be used to apply for funding from the National Transport Authority for the initiatives and project schemes identified in the strategy implementation plans. The strategy must be completed by December 2012 to comply with the deadline for submissions to the National Transport Authority.
The strategy is currently in its assessment stage and as part of this assessment web based survey has been posted on the Council website which will remain live for a period of 2 weeks.
The purpose of this survey is to invite detailed submissions from members of the public which will be used for the development of the strategy initiatives and projects. The survey can be viewed and completed on the following link:
In order facilitate a high response rate the Council is contacting community and voluntary groups directly in order to publicise the surveys. Notifications are also being placed in the local press.
The Draft Strategy will be presented to the elected members during the week  beginning Monday December 3rd.


Wednesday, 7 November 2012

Meabhrúcháin

Tuismitheoirí Rang 2, 3 agus 4. Ní bheidh an traenáil caide ar siúl amárach (8th Nov 2012) toisc na cruinnithe tuismitheoirí múinteoirí.

2nd, 3rd and 4th class parents. Football training is cancelled tomorrow evening (8th Nov 2012) due to the parent teacher meetings.

Tuesday, 6 November 2012

Féilire na Scoile 2013 / 2013 School Calendar

Beidh griangrafanna na bpáistí á dtógaint amárach (Dé Céadaoin 7/11/2012) amárach don bhféilire scoile. Bíodh an éide scoile ceart ar na bpáistí ar fad le bhur dtola.
We will be taking the photos for the school calendar tomorrow (Wed 7/11/2012) so every child should have their full clean uniform on.

Aonach na Leabhair / Book Fair

Beidh aonach bliaintiúl na leabhair Scholastic ag tosnú amárach, an Chéadaoin 07/11/2012, ag an scoil agus ag leanúint ar aghaidh go dtí an Luan seo chugainn 12/11/2012. Is iad na h-amannta oscailte ná a 1-3 a chlog gach lá. Beidh airgead ag teastáil chun na leabhair a cheannach - díreach cosúil le gnáth-siopa! Tá irisleabhair eolais faoi na leabhair ar fáil ag dul abhaile sna málaí scoile inniu. Míle buíochas dos na tuismitheoirí atá ag tabhairt cabhair chun an taonach a chur ar siúl.
The annual Scholastic Book Fair will commence tomorrow, Wednesday 07/11/2012, at the school and will continue until next Monday 12/11/2012. The opening times are 1-3 o'clock each day. The books will have to be paid for up front - just like an ordinary shop! There are brochures about the books going home in the school bags today. Many thanks to the parents who are helping to run the bookfair.

Monday, 5 November 2012

PA MEETING REMINDER

The next PA Meeting will take place today Monday the 5th of November at the Scoil.

Hope to see you all there.

PA Association
5th November 2012