Tuesday, 4 December 2012

Ag Tacú le Chomhlucht an Naomh de Pól (St. Vincent de Paul) agus Seó na Nollag (Christmas Play)

Tá an scoil ag tacú le Chomhlacht an Naomh Uinsinn de Pól i mbliana i ndá slí.
  1. Ciseán Nollag a cur le chéile do dhaoine áitiúla.
  2. Bréagáin a bhailiú le feachtas 2FM.
Déanfaidh gach rang cis a cur le chéile le gnáth-bhianna nach lobhtar go héasca mar shampla Pasta, rís, pónairí, earraí stáin - brioscaí, milseáin, rudaí deasa chomh maith! Mar sin, seol isteach aon bhianna oiriúnacha le do pháiste an tseachtain seo chugainn go dtí 15ú Nollag 2012.
Baileoidh Cumann Naomh Uinsinn de Pól iad ansan.

An dara bailiúcháin ná bréagáin nua, gan clúdach. Is féidir iad a thabhairt go dtí an scoil agus cuirfidh an scoil ar aghaidh iad chun cur leis an bhfeachlas ar 2FM.

Tá sé socraithe go mbeidh seó na Nollag ar siúl ar Naí Bheaga, Rang 1 agus Rang 3 i mbliaina. Ní fhéadfaimís halla a fháil agus mar sin is gá dúinn iad a cur ar siúl sa scoil.
Beidh na ranganna éagsúla ar laethannta éagsúla i rith am scoile @ 11.00
Dé Máirt an 18ú Nollag 2012-> Rang 1
Dé Céadaoin an 19ú Nollag 2012 -> Rang 3
Déardaoin an 20ú Nollag 2012-> Naí Bheaga

Toisc easpa móir spáis sa rang táimid ag súil is ag braith ar nach mbeidh ach duine nó beirt ar a mhéid ag gach páiste. Béidh seóanna móra againn arís sa todhchaí ach ní i mbliana. Beidh fáilte roimh cách idir tuismitheoirí, deartháireacha agus deirfiúracha sa séipéal ar Déardaoin 20ú.
In dteannta san beidh seirbhís carúil na Nollag agus Scéal na Nollag á cur ar siúl againn tráthnóna Déardaoin ag 5 a chlog i Séipéal Naoimh Eoin thíos faoin mbaile. Táimid ag tnúth go mór leis!
Beidh cleachtadh ar siúl sa séipéal maidin Dé Luan agus Dé Céadaoin do do ranganna Naí Bheaga agus Naí Mhóra @ 8.50 mar sin is féidir iad a fhágáil ag an séipéal na maidin san in ionad ar scoil. Beimid ag siúl aníos i ndiaidh an chleachtadh muna bhfuil an aimsir ró-olc.

The school will be supporting the Society of St. Vincent de Paul this year in two ways:
  1. Putting a Christmas Hamper together for local folks.
  2. RTE 2FM Toy Appeal.
Each classroom will put together a hamper with staple, non-perishable foods for example pasta, rice, beans -> tinned goods - biscuits, sweets, nice things too! So send in any suitable foods with your children this week or next week up to the 15th December 2012.
The St. Vincent de Paul Society will collect them then.

The second collection is for new, unwrapped toys. They can be brought to the school and the school will send them on to the 2FM campaign.

It has been decided that the Junior Infants, 1st Class and 3rd Class will be doing the Christmas show this year. We couldn't get a hall so we have to hold them in the school.
The various classes will have them on various days @ 11.00
Tuesday 18th December 2012-> 1st Class
Wednesday 19th December 2012-> 3rd Class
Thursday 20th December 2012-> Junior Infants.

As there is a shortage of space in the classroom, we are hoping and depending on there being a maximum of one or two people with every child. We will have big shows again in the future but not this year. 
Everybody will be welcome-parents, brothers and sisters etc. in the church on Thursday 20th December 2012 where we will put on a Christmas Carol service and Nativity play in St. John's church in town. We are really looking forward to this!
There will be practice at the church on Monday 17th Dec. 2012 and Wednesday 19th Dec. 2012 mornings for Junior and Senior Infants @ 8.50 a.m. so they can be dropped off at the church on those mornings instead of at school. We will be walking up to school after the practice if the weather isn't too bad.