Thursday, 31 January 2013

Blitz cailíní rang a 3

BLITZ Camógaíocht Rang a 3

Tá cailíní rang a 3 ag glacadh páirt i mblitz atá ar siúl amarach 1ú Feabhra.
Fuaireamar amach ansin go mbeidh siad críochnaithe timpeall 4.30.
Tá iompar chuig Ath an Mhaide socraithe agus caitheadh sibh na cailíní a bhailiú sibh fhéin taréis é.

BLITZ third class girls-
Taking place tomorrow the 1st of February.
Transport has been arranged to Riverstick hall but parents must collect their children afterwards.
We have been informed today that it will finish at about 4.30.

Cyber Saftey Information Evening

TREND MICRO MARKS SAFER INTERNET DAY WITH CYBER SAFETY INFORMATION EVENING
In association with it@cork European Tech Cluster

Tuesday 5th February 2013 at 7.15 pm at City Hall.

Parents, teachers, children and anyone concerned about cyber-bullying and internet safety are welcome to attend this free event,

If you, your colleagues, Students or Parents would like to attend please let me know by e-mail and I will register you.

Kind Regards and Thanks

Julie Ann Ramsell

it@cork, European Tech Cluster.

julianne@itcork.ie

00353 214868182

00353 876265232

 


Wednesday, 30 January 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine 25 – Eanair - 2013

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
25 – Eanair - 2013


TUISMITHEOIRÍ RANGANNA A 3 AGUS A 4/ Parents of 3rd and 4th Class

Déin nóta des na dátaí seo a leanas le bhur dtola:

30ú Eanair 2013- cleachtadh-  RANG A 3 ar fad

1ú Feabhra 2013- BLITZ- - CAILÍNÍ RANG A 3- Bailigh do chailín i Halla Ath an Mhaide timpeall a 3.30.

4ú Feabhra 2013- BLITZ-  BUACHAILLÍ RANG A 3- Bailigh do bhuachaill i Halla Ath an Mhaide timpeall a 4.00.

6ú Feabhra 2013- Cleachtadh- - BUACHAILLÍ RANG A 4
18ú Feabhra 2013-BLITZ-  - BUACHAILLÍ RANG A 4-  Bailigh do bhuachaill i Halla Ath an Mhaide timpeall a 4.00.

13ú Feabhra 2013 - Cleachtadh- CAILÍNÍ RANG A 4

22ú Feabhra 2013- BLITZ- CÁILÍNÍ RANG A 4- Bailigh do chailín i Halla Ath an Mhaide timpeall a 3.30.

Caitheadh do pháiste éadaí spóirt a chaitheamh ar na dátaí a bhaineann leo, chomh maith le clogad, loirgneáin agus camán. Ba cheart go mbeadh lón agus deoch uisce acu chomh maith. 

 

Please make note of the following dates regarding the indoor hurling and camogie practice and blitz. 

30th January 2013- PRACTICE- ALL of THIRD class

1st February 2013- BLITZ- THIRD class GIRLS- Please collect your child afterwards in Riverstick hall at around 3.30.

4th February 2013- BLITZ- THIRD class BOYS- Please collect your child afterwards in Riverstick hall at around 4.00.

6th February 2013- PRACTICE- FOURTH class BOYS.

18th February 2013- BLITZ- FOURTH class BOYS  Please collect your child afterwards in Riverstick hall at around 4.00.
13th February 2013- PRACTICE- FOURTH class GIRLS 

22nd February 2013- BLITZ- FOURTH class GIRLS- Please collect your child afterwards in Riverstick hall at around 3.30.

Practice will take place indoors during school hours. 

Your child is to wear their sports clothes on the dates relating to them. They will need a helmet, a hurley and shinguards if they have them. They should also have a packed lunch and a drink of water. Transport is organised TO Riverstick on the dates of the blitzes but the children need to be collected afterwards. The finishing times are only estimations and will vary. 

 

Go raibh maith agaibh,

Siobhán Ní Núnáin. 

Tuesday, 29 January 2013

An Chéad Fhaoistin / First Confession

Dá dáta againn don gCéad Fhaoistin. Sí an Céadaoin an 13ú Márta 2013 ag 7 i.n.
We have a date for the First Confession. It is Wednesday 13th March 2013 at 7 p.m.

Friday, 25 January 2013

Míoltóga Ghruaige / Head Lice

A thuistí,

                   Cuireadh ar an eolas mé go raibh cás míoltóga ghruaige sa scoil. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Go raibh míle maith agaibh!

 

Dear parents,

                   I have been informed of a case of headlice in the school. Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. Thanking you all in advance!

Wednesday, 23 January 2013

Beannú na Scornaigh / Blessing of Throats

Beidh beannú na scornaigh ar siúl Dé Luan 04:02:2013 ag aifreann 08:30 agus 15.30 i séipéal Naomh Eoin. Beidh an beannú ar fáil sa Friary ag 07.30 agus 10.00 ar maidin.
Blessing of throats is on Monday, February 4th, 2013 at 8.30 a.m.Mass and 3.30 p.m. in the Parish Church. It is in the Friary at 7.30 a.m. Mass and 10 a.m. Mass.

Tuesday, 22 January 2013

Rang 3 ar fad / All of 3rd class.

Cleachtadh iománaíocht maidin amárach, an 23ú & an 30ú Eanair 2013. Caitheadh an rang ar fad éadaí spóirt, camán, clogad a caitheamh má tá siad acu. Beidh blitz ag teacht suas go luath dos na cailíní chomh maith leis na mbuachaillí.
Hurling practice tomorrow morning, the 23rd January 2013 and the following Wednesday, the 30th. All the class must wear sports clothes and bring helmets and hurleys if they have them. The girls have a blitz coming up soon as well as the boys.

Monday, 21 January 2013

Tuismitheoirí le Buachaillí Rang 3 / Parents of boys in 3rd class

Beidh comórtas iománaíocht ag buachaillí Rang a 3 ar a 4ú de mhí Feabhra 2013. Beidh cleachtadh acu maidin Dé Chéadaoin an 23ú agus an 30ú. Ba cheart dóibh teacht ar scoil in éadaí spóirt ar na dátaí sin le clogad agus camán má tá siad acu.
Third class boys are participating in a hurling blitz on the 4th of February 2013. They have practice on the 23rd of January 2013 and the 30th. They should come to school in their sports clothes and with their helmet and hurley if they have them on these dates. If your child is not interested in participating they do not have to, there is no pressure, but all 3rd class boys are welcome.

Friday, 18 January 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine 18 – Eanair – 2013

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
18 – Eanair - 2013

Previous Winners

Uaireannta oibre Hilda / Hilda's work hours

A thuismitheoirí,
Má tá aon ghnó le déanamh agaibh liom san oifig tar chugam nó cuir gloach orm idir 8.30 agus 1.30, le bhur dtola. Sin iad mo uaireannta oibre.
Mile buíochas,
Hilda
Dear parents,
If you have any business with me please come to the office or phone between 08.30 a.m. and 1.30 p.m.. They are my work hours.
Thanks,
Hilda

Eachtra buairteach / Worrying incident


A thuismitheoirí,
Tá sé tugtha chun tsolais go bhfuil tuismitheoirí áirithe fós ag pairceál go dainséarach lasmuigh don scoil. Thárla eachtra buairteach inné le páiste agus an bus ag cúlú de bharr droch phairceál tuismitheoir.
Ná pairceál riamh ag an bhfalla clocha ansan ag oscailt na scoile. Tá sé ró-theang.
Tá sé ráite againn arís agus arís eile leis na páistí a bheith aireach agus iad ag siúl thar gluaisteáin - nuair a táid ag cúlú ach go háirithe. Dhéanfadh sé maitheas dá mbeadh an comhrá céanna agaibhse leo. Munar tusa atá á mbailiú um thráthnóna cuirigí an teachtaireacht seo chuig na feighlithe chomh maith ar eagla nach bhfuil fhios acu cheanna féin cár nár cóir dóibh pairceál le bhur dtola.
Bíodh deireadh seachtaine deas agaibh ar fad!

Dear parents,
It has come to light that certain parents are still parking dangerously outside the school. A worrying incident happened yesterday to a child as the bus was reversing as a result of a parents bad parking.
Don't ever park at that stone wall at the entrance to the school. It is too narrow.
We have said again and again to the children to be careful when walking past a car - especially when they are reversing. It would be good if you could have the same talk with them. If it's not you collecting them in the afternoon please give this message to the minders also in case they don't know where they shouldn't park.
Have a lovely weekend!

MEABHRÚCHÁIN DEIRNEACH / FINAL REMINDER

Táimid ag impí ar gach clann mála amháin a thabhairt isteach lán de sean-éadaí / teicstilí / bróga / málaí don bhailiúcháin an Luan seo chugainn an 21ú Eanair 2013 roimh 9.30a.m. 
Míle buíochas.

We hope to receive at least one bag of clothes / textiles / shoes / handbags from every family for the collection this Monday the 21st January 2013. Please try to gather a few old belongings that are no longer in use and bring them in before 9.30 a.m.
Thank you

Thursday, 17 January 2013

Access To School Building

All Parents,

Please note that All Parents and Visitors to the school must first report to the office. Parents should not be walking through the school building unless Hilda has been notified.

Also please enter the building via the main door which is located at the far end of the school yard beside Hilda's office.

Thank You.

PA

Díolacháin Éadaí scoile / School uniform sale

Beidh díolachán éadaí scoile ag Young Ireland i gcóir cúpla lá ag tosnú ar an Luan an 21ú Eanair 2013 ar aghaidh. Beidh lacáiste suas go 70% ar cúpla earra.
There will be sale of school uniforms and tracksuits at Young Ireland for a couple of days, starting on Monday next, 21st January 2013. There will be savings of up to 70% on certain items.

Setanta Book Club

Ó am go h-am seolann Setanta Bookclubs catalóga chugainn le cur i málaí scoile na páistí. Má tá sibh ag ordú leabhair dein GO DÍREACH é le Setanta, le bhur dtola. NÍL aon baint ag an scoil leis na hórdaithe. Ach bheimís an-bhuíoch má chuireann sibh isteach uimhir na scoile san órdú. Sa slí seo faigheann an scoil leabhair saor in aisce ó Setanta. Is féidir libh na leabhair a fheiscint ar líne chomh maith mar a deirtear sa litir thíos ó Setanta.( seolta an bhliain seo chaite). Tá €47.30 againn uatha go dtí seo.
From time to time Setanta Book Club send us catalogues to put in the children's schoolbags. If you are ordering books please do so DIRECTLY with Setanta. The school is NOT involved with the ordering. But we would be very grateful if you would include the telephone number of the school with your order. In this way the school gets free books from Setanta. You can see the books on-line also, as it says in the letter from Setanta below (sent out this time last year). We have received €47.30 worth of vouchers from them to date.


Dear Parents,

 

 

Thank you for taking the time to learn a little about Setanta Book Clubs. Our book Clubs are the perfect way to get children reading. Your children can make great savings on their favourite books while earning FREE BOOKS for their school.

 

For every €1 spent 20c goes back to your school in free books.

 

·                     Great books from only €2

·                     Free books for your school

·                     Free P&P for orders over €30 to home addresses

·                     Free P&P on all orders delivered to schools

·                     No obligation to order

 

Each time you order you will be prompted to enter the school telephone number of your child's school (Gealscoil Choinn tSaile 0214773731) and this will ask you to confirm your school choice and allocate your commission to this school.

 

This is very beneficial to parents, children and teachers.

 

Please click on the link attached to start shopping www.setantabookclubs.ie

 

 

Kind Regards

 

Caroline Reddin

Setanta Book Clubs

 

Tel no. 1800 272 321

 Clothes for Recycling Appeal

Clothes for Recycling appeal: We have put back the collection date to the 21st of January 2013. We would like to have a lot more clothes/handbags/ shoes/ bed linen/ curtains collected before the lorry arrives. A big thank you to the people who've brought in bags already. We hope some more bags may be collected during your Spring clean!  This recycling initiative will help with our Green Schools campaign that we hope to begin in the new year. The recycling company promotes awareness of recycling used clothes, shoes and mobile phones, reduces items going to landfill, endorses the culture of Re-Use and recycling and has a list of Affiliated Charities. The school will also raise needed funds for itself.

Athchúrsáil éadaí: Tá an sprioc dáta curtha siar againn go dtí an 21ú lá de mhí Eanair 2013. Níor bhailíomar go leor málaí fós agus ní theastaíonn uainn an leoraí a ordú go dtí go bhfuil ualach de mhalaí againn. Míle buíochas do na dhaoine a thug isteach málaí. Tá súil againn go mbeidh níos mó ag teacht i rith na glantacháin Earraigh!---------------------------------------------------------------------
Do not forget to check out Nuacht Eile / Other News!
---------------------------------------------------------------------

Wednesday, 16 January 2013

Ainmneacha ar Éadaí!

An bhféadfadh na tuismitheoirí go léir féachaint ar a gcuid éadaí le cinntiú go bhfuil na héadaí cearta acu le bhur dtola sna naí ranganna ach go háirithe. Tá cóta puffa dúghorm ó NEXT imithe agus dha gheansaí scoile imithe ar strae uainn sa rang seo amhain! Féach ar éadaí do pháiste agus seol isteach aon rud nach mbaineann libh. Má dhéanann gach tuismitheoir é seo ní bheidh éinne thíos mar sheolfar abhaile na héadaí cearta leis na paistí cearta. Bí cinnte go bhfuil ainm ar gach ball éadaí atá á caitheamh acu ar scoil le bhur dtola mar ní féidir aon rud a dhéanamh ma chailltear iad muna bhfuil ainm orthu.
 
Could parents of all classes and especially the Infants please ensure that every item of clothing their child has in school has their name clearly written in permanent marker/ink or has a label sewn on. The sticky kind are not 100% reliable as they tend to fall off. In Junior Infants alone 2 school jumpers and a navy Puffa from NEXT have been mislaid. Please check that your child has his/her own jumper and return them if they are incorrect. If everyone does this, all items will be restored to their rightful owners. Please ensure each item your child wears to school has a name on it as if it is mislaid it will come back in if it has a name on it and was taken in error.
Go raibh maith agaibh.

Thank you from St. Vincent de Paul

St. Eltin's Conference St. Vincent de Paul

Dear Principal and Staff,

On behalf of St. Eltin's Conference of St. Vincent de Paul, I wish to thank you most sincerely for the hampers and toys which were donated to our organisation.
We appreciate the time and effort of the staff and parents involved in planning and gathering so many items.
There are extra demands on families and individuals during the Christmas period and with your help we have supported everyone who has contacted us.
Your contribution has helped to alleviate some of the hardship which families are undergoing at present.

Yours sincerely,
Margaret Thuillier
Secretary

Tuesday, 15 January 2013

Caint faoi Bhulaíocht / Talk on Bullying

Tá caint do thuismitheoirí faoi bhulaíocht agus bulaíocht ar líne ar siúl sa Trident ar an 24ú Eanair 2013 ag 8 a chlog. Tá sé mar pháirt don tSraith ag caomhnú sláinte meabhrach daoine óga. Is é Brian Lennon an léachtóir sínsear ón Institiúid William Glasser a bheidh ag tabhairt an léacht.
There will be a talk on Bullying and Cyber-bullying in the Trident Hotel on the 24th January 2013 at 8pm. This is part of the Minding young people's mental health series and the speaker is Brian Lennon a senior lecturer with the William Glasser Institute and also a retired Guidance Counsellor.

Monday, 14 January 2013

PA MEETING

The next PA Meeting will take place on Wednesday 16th of January 2013 at 8pm in TheWhite Lady, (Powder Room).

See you all there.

PA

Friday, 11 January 2013

Gaeilgeoirí na Seachtaine 11 – Eanair - 2013

Féach ar Seo !


Gaeilgeoirí na Seachtaine
11 – Eanair - 2013

Previous Winners ------------------------------------------------------------
Do not forget to check out Nuacht Eile / Other News!
------------------------------------------------------------

Thursday, 10 January 2013

Ranganna Gaeilge / Irish Classes

Beidh ranganna Gaeilge bhunúsacha ag tosnú ar an Déardaoin 24/01/2013 do thuismitheoirí sa Ghaelscoil. Cúrsa 6 sheachtain a bheidh i gceist.
Am: Déardaoin 24/01/2013, 6.30 - 7.30 i.n.
Costas: €50
Má tá suim agat, tabhair d'ainm & íocaíocht do Hilda roimh an Aoine 18/01/2013

Basic Irish language classes for parents will be starting in the Gaelscoil on 24/01/2013. The classes will be run for a 6 week course.
Time: Thursdays 6.30 - 7.30 p.m.
Cost: €50
If you are interested,give your name and payment to Hilda before Friday 18/01/2013


Tuesday, 8 January 2013

'Nuacht Eile' / 'Other News'

Just a reminder that this new separate site is accessible at NuachtEile.gaelscoilchionntsaile.ie.  You can optionally subscribe to posts via email by filling out the form under 'Nuacht Eile via Email', by clicking 'like' on the school Facebook page or by 'following' the school on Twitter.

Thank you

PA

Monday, 7 January 2013

Éide Scoile / School Uniform

Dia dhíobh & Fáilte thar nais 
 Le linn ullmhúcháin dos na drámaí na Nollag roimh an  bhriseadh chuaigh cúpla carbhat srl ar strae. An féidir le gach duine éadach a leanaí a seiceáil chun a chinntiú nach bhfuil éadaí sa bhreis agaibh. Ma thagann sibh ar aon rud nach mbaineann libh seol go Hilda iad le bhfur dtoil.Tá bosca éadaí caillte agus faighte ag Hilde san oifig i gconaí. Mar is gnáth bíodh ainm ar gach chuid don éide scoile agus labhair le do leanbh faoi an tabacht a bhaineann le aire a thabhairt dos na héadaí a bhaineann leo ar an mbus, sa chlós, agus istigh ar scoil.
 Tá cúpla léine rugbai samplach agam i mo sheomra atá ag lorg baile deas. Tá tomhais na léinte scríbhte orthu le dúch ach tá fáilte romhaibh iad a thógaint abhaile agus iarracht a dhéanamh na marcanna a bhaint.

Hallo and welcome back,
During the preparations for the Christmas plays before the break a few ties etc. went missing. Could everyone check their child's uniform to make sure that you have no extra items of clothing. If you come across anything that isn't yours, please send it to Hilda.Hilda always has a lost and found box in the office. As per usual, have your child's name on every piece of their uniform and speak with your child about the importance of taking care of their clothes on the bus, in the yard and inside in school.
I have a couple of sample rugby shirts in my room that are looking for a good home. Their sizes are written on them with ink but you are welcome to take them home and try to take off the marks.

M. Michelle