Monday, 25 February 2013

Tuistí Rang 1 / Parents of 1st Class

Tuistí Rang 1
Fuair mé DVD do dhráma na Nollag inniu. Seol isteach DVD glan má theastaíonn cóip uaibh.

I got a DVD of the Christmas Show today. Send in a blank DVD if you want a copy.
Michelle