Friday, 22 March 2013

Iompar Scoile 2013 / School Transport 2013


Cláraigh do leanbh más mian leat leasa a bhaint as an seirbhís iompar scoile nó ón ndeontas taisteal. Má tá leasa a bhaint agat astu seo faoi láthair ní gá clárú arís. Tá gá deartháireacha / deirfiúracha atá ag tosnú i Meán Fómhair 2013 a chlárú.

Tóg aird, má chláraigh tú do pháiste don seirbhís, má fuair tú áit ach níor bhain tú úsáid as. Tá ort clárú arís ón dtús má theastaíonn an seirbhís uait anois. Tá níos mó sonraí ar fáil ón PA website.

Úsáid an nasc seo chun níos mó eolais a fháil.register here

Ná fág níos déanaí ná deireadh Mí Márta 2013 é chun clárú.

Please register your child if you wish to avail of the school transport services (bus/grant).  If your child is currently registered and you are using the bus or receiving a grant you do not need to re-register.  You should register all children including siblings who will be starting school in September 2013.

Please note if you registered and were offered a place on the bus but refused this for whatever reason if you wish to avail of the bus again you must re register your child/children for the service.  More  details can be found on the website (PA section).

Use the following link to register:  register here

You should register no later than end of March 2013.