Tuesday, 12 March 2013

Tuistí Naíonáin Shóisearacha - Foirmeanna HSE / Parents of Junior Infants - HSE Forms

Tá na foirmeanna HSE le bailiú sa scsoil amárach, an 13ú Marta 2013. Líonaigí isteach seol chuig an oifig maidin amárach iad, le bhur dtola, muna bhfuil sé seo déanta agaibh cheanna.
The HSE forms will be collected from the school tomorrow, 13th March 2013. Please fill them in and send them in to the office tomorrow morning if you have not already done so.