Tuesday, 9 April 2013

Botún sa litir inné

A thuismitheoirí!
Bhí botún sna dátaí a chuireadh amach inné. Beidh an scoil ag athoscailt tar éis laethanta saoire an tsamhraidh ar Déardaoin an 29ú Lunasa, ní an 28ú Lunasa mar a bhí luaite ar an liosta inné. Mo leithscéal faoin meascadh sin.

Dear Parents!
There was a mistake on the list of dates given yesterday. The school will reopen after the summer holidays on Thursday the 29th August 2013, not the 28th August as was on the list yesterday. My apologies for any confusion caused!