Sunday, 14 April 2013

Laethanta Spóirt nua/ New PE days

A thuismitheoirí,
Beidh rince Gaelach agus Gleacaíocht ag tosnú an tseachtain seo le múinteoirí Miah (rince) agus Colm (gleacaíocht). Is brea leis na páistí na ranganna seo agus eiríonn go hiontach leo gach bliain. Beidh an rince Gaelach ag tosnú ar an gCéadaoin (17ú) agus an gleacaíocht ag tosnú ar an Aoine (19ú) mar sin ba cheart go gcaitheadh na páistí a n-éide scoile spóirt ar na laethanta sin don téarma seo. Leanfaidh na ranganna rince ar feadh 6 seachtaine agus leanfaidh an gleacaíocht go deireadh na mbliana. Tá íoctha agaibh as na ranganna seo, in bhur billí leabhair, ag tosach na bliana. Mar sin, na laethanta nua spóirt ná Dé Céadaoin agus Dé hAoine. Tá roinnt páistí ag imirt spóirt eile amárach. Ba cheart go mbeadh an éide spóirt orthu siúd mar atá socraithe. Gach éinne eile éide scoile ba cheart a bheith orthu.

Dear parents,
Irish dancing and gymnastics classes will be starting this week in the school with Miah (dancing) and Colm (gymnastics). The children really enjoy these classes every year. The Irish dancing classes will start on Wed (17th) and gymnastics will start on Friday (19th) so the children should wear their school sports clothes on those two days for this term. The Irish dancing classes will run for 6 weeks and the gymnastics will run until the end of the year. So the new days the children should wear their sports clothes are Wednesday and Friday. You have already paid for these classes, at the start of the year, in your book bills. Some children will be participating in a Blitz tomor. They know who they are. They should wear their sports clothes as arranged, everyone else should wear their school uniform.