Tuesday, 9 April 2013

Tuismitheoirí de leanaí i ranganna 1,2,3,4 / Parents of children in 1st, 2nd, 3rd and 4th class:

Tá blitz peil gaelach ar siúl an Aoine seo i bPáirc Cionn tSáile do ranganna 1-4. Beidh na buachaillí agus na cailíní ag imirt lena chéile. Beidh sé ar siúl i rith am scoile, mar sin tar go dtí an scoil mar is gnáth. Tá na heagraitheoirí ag lorg €3 ó gach leanbh chun bonn a bhronnadh orthu agus chun milseáin a chur ar fáil. Caithfidh na leanaí éide spóirt a chaitheamh ar an Aoine. Is féidir leo buataisí peile ceart agus bríste gearra a chaitheamh ach níl siad riachtanach. Caithfidh gach leanbh cosaint fiacla a chaitheamh ag imirt peil gaelach as seo amach de réir dlí nua. Tá cinn saor ar fáil i gcomhair cúpla euro in ana chuid siopaí anois. Tá siad riachtanach don Aoine.
Míle buíochas.
There is a gaelic football blitz at Kinsale GAA pitch for 1st to 4th class. The boys and girls will be playing together. It will be held during school hours, so come to school as normal. The organisers are looking for €3 from each child for medals and sweets. The children must wear sports clothes on Friday. They can wear proper football boots and shorts but it is not necessary. Every child must wear gum shields when playing gaelic football from now on according to the new laws. There are cheap ones available for a few euro in a lot of shops now. They are essential for Friday.