Tuesday, 9 April 2013

Tuismitheoirí Rang 4 / Parents of 4th Class

Tá Natasha Uí Fhairceallaigh ag cur ranganna Fraincíse ar fáil do Rang a 4. Beidh an rang ar fad ag foghlaim Fraincíse léi gach Aoine ó 1.30 - 2.15 ar feadh míosa. Ba mhaith leis an scoil ár mbuíochas a ghabhail le Natasha as ucht a h-am a chur ar fáil.
Merci beaucoup!
Bonne chance!
Natasha Uí Fhairceallaigh will be providing French classes to 4th class. The whole class will be learning French with her every Friday from 1.30 to 2.15 for a month. The school would like to thank Natasha for giving up her time for this.
Merci beaucoup!
Bonne chance!