Tuesday, 30 April 2013

Tuistí Rang 3 & 4 / Parents of 3rd and 4th class

Tá páistí R3&R4 ag dul ar turas stairiúil chuig Dún Chathail an Déardaoin seo, an 2ú Bealtaine 2013. Chun praghas an bhus a chlúdú an féidir le gach leanbh €3 a thabhairt isteach go Hilda. Beidh sé i rith am scoile, mar sin tabhair do leanbh chuig na scoile agus bailigh iad mar is gnáth ag an scoil.
Beidh picnic againn ann mar sin caithfidh na leanaí lón a thógaint leo. 
Caithfidh na leanaí a éadaí scoile ceart iomlán a chaitheamh.
Bí réidh i gcomhair gach sórt aimsir (uachtar gréine / cóta báistí!)
The children in 3rd and 4th class are going to Charles Fort this Thursday, May 2nd 2013. Could each child bring in €3 to cover the price of the bus. It will be during school time, so bring your children to school and collect them from school as normal.
We will have a picnic there so the children will have to bring a lunch.
Be ready for every sort of weather (sun cream / rain coat!)