Tuesday, 30 April 2013

Turasanna Scoile 2013 / School Tours 2013

A Thuismitheoirí,
Dea scéal! Tá na turasanna scoile eagraithe againn don Mháirt an 18ú Mheitheamh 2013. Beidh na naí ranganna ag dul go Feirm Uí Laoithe & ranganna 1-4 ag dul go Funky Town i Fountainstown chun gníomhaíochtaí ar thalamh agus ar uisce a dhéanamh.
Beidh costas €16 ar an dturas go Feirm Uí Laoithe agus costas €42 ar an dturas go Fountainstown. (Tá praghas an bhus san áireamh)
Tá 6 seachtain scoile fágtha go dtí lá an turais. Mar sin is féidir le ranganna 1-4 íoc as a dturas i nglasaíochtaí €7 gach Aoine. Tuigimid go mbeadh sé deacair an costas iomlán a íoc i mbabhta amháin.
Táimid ag súil go mór leis an lá agus beidh litir ag dul abhaile níos cóngaraí don am faoi amannta na mbusanna srl.
Míle buíochas
Dear parents,
Good news! We have organised the school tours for Tuesday 18th June 2013. The junior classes will be going to Leahy's Farm and 1st to 4th class going to Funky Town in Fountainstown where they will do land and water activities.
The Leahy's Farm tour will cost €16 and the Fountainstown tour will cost €42. (the price of the bus is included)
There are 6 school weeks left to the day of the tours. Therefore, 1st - 4th classes can pay in installments of €7 each Friday. We understand that it would be difficult to pay the full amount in one go.
We are really looking forward to the day and there will be a letter sent closer to the time about times of the buses etc.
Thanks.