Friday, 17 May 2013

Bailliúchán gutháin sothghluaiset/mobile phone collection

A thuismitheoirí,

Roimh deireadh an scoilbhliain, an féidir libh gutháin sothghluaiste úsáidthe I bhur dtithe a thógaint isteach chuig na scoile le bhur dtola. Tá scéim gutháin sothghluaiste fós ar siúl ag Irish Autism Action agus dúiseanna éagsúla ar fáil acu.

Go raibh maith agaibh as ucht bhur gcomhoibriú.

Dear Parents
Before the end of the school year could you please check for any old mobile phones you may have lurking around your homes.  Irish Autism Action are still running a collection scheme for old mobile phones where we can avail of various prizes.
Thanks for your cooperation.