Friday, 24 May 2013

Naíonáin Bheaga Sinéad/ Sinéad's Junior Infants

Dé hAoine, an 14ú Meitheamh 2013: Toisc nach bhfuil aon seomraí breise againn chun spás a thabhairt do Naíonáin 2013/'14 (!!!!) tá sé de nós againn rang na Naíonáin Bheaga a fhágaint sa bhaile an lá san. Mar sin tá lá saor ag na naíonáin an lá san ach gnáth lá scoile ag gach rang eile.
Friday, 14th June 2013: As we have no spare class rooms to allow space for the 2013/'14 Junior Infants(!!!!) we normally leave the Junior Infants at home that day. Therefore Junior Infants have a day off that day but it is a normal school day for every other class.