Tuesday, 14 May 2013

Tuismitheoirí Naíonáin Shínsearacha & Rang 1/ Parents of Senior Infants and 1st Class

Tuismitheoirí,

Mar a phléadh le déanaí, tá an deighilt socraithe againn.
As discussed recently, we have organised the split for next year's 2nd class.

Le dream Múinteoir Eavan faoi láithir beidh..
With Múinteoir Eavan's present group will be..

Oisín Mac Cárthaigh
Seoirse Ó Feinneadha
Darragh Ó Coileáin
Ehran Ó Faircheallaigh
Leon Henson
Ronán Mac Cárthaigh
Séamus Ó Súilleabháin
Orlaith Ní Bhruadair
Eve Ní Chorcora
Jenny Ní Fhaircheallaigh
Caoimhe Ní hIfearnán
Grace Ní Mhanacháin
Mary Clare Ní Mhurchú

Le dream Múinteoir Siobhán faoi láithir beidh
With Múinteoir Siobhán's present group will be

Ted Ó Céilleacháin
Seán Ó Cumascaigh
Josh Ó Deasúnaigh
Evan Ó Dubhdha
Oscar Ó Laoi
Pádraig Ó Lionsaigh
Tomás Mac Mathúna
Amy Sue Ní Bhruadair
Clara Ní Chathail
Chloe Ní Chearúill
Ellen Ní Chrualaíoch
Megan Nic Giolla Seanáin
Siobhán Queva

Tá gach iarracht déanta againn go n-oirfidh na páistí sna grúpaí éagsúla dá chéile agus don rang lena bhfuil siad ag roinnt. Níl na múinteoirí socraithe fós ach cuirfear ar an eolas sibh comh luaithe is atá sé déanta.
We have made every effort that the children will suit each other in their groups and the class with whom they are sharing. The teachers haven't been allocated yet but you will be informed as soon as this is done