Tuesday, 11 June 2013

Leabhar Liosta 2013/2014 Rang 5 / 2013/2014 5th Class Book List

Gaeilge:

Fite Fuaite G

Fuaimeanna agus Focail 6

2X 88pg Cóipleabhair

English:

Spellbound 5 (Fallons)

3X 88pg Copybooks

Mata:

2X 88pg cóipleabhair Mata (7mm)

O.S.I.E.:

Timpeall an Domhain 5 LEABHAR OIBRE

Éire- (EEC Direct)

1X 88pg Cóipleabhar

Creideamh:

Beo go Deo 7 LEABHAR OIBRE

Ceol:

1X 88pg Cóipleabhar

 O.S.P.S:

1 X 88pg Cóipleabhar

 Rudaí eile:

'Tuff' wallet with zip (Tiger Stationary)

Large Pritt Stick

Blue Pen

Red Pen

Ruler, rubber, pencil

Colouring Pencils

Pencil Case

40 pocket display folder