Tuesday, 25 June 2013

Reminder: Dé hAoine seo chugainn 28.06.2013 / This Friday...

Ar an Aoine seo (28.06.2013):
Beidh na Naí ranganna ag críochnú ag 12 .
Beidh ranganna 1,2,3&4 ag críochnú ag 12.15.
Beidh cead ag deartháireacha agus deirfiúireacha dul le chéile ag 12.
Beidh an bus scoile ag bailiú na páistí ar 12.15.

This Friday (28.06.2013):
The Junior classes will finish at 12.
1st, 2nd, 3rd, and 4th classes will finish at 12.15.
Brothers and sisters can leave together at 12.
The school bus will be collecting the children at 12.15.