Monday, 17 June 2013

Turas Scoile Naí Shóisearacha agus Naí Shínsearacha / Senior and Junior Infants School Tour

A thuismitheoirí,
Fé mar is eol daoibh, tá an turas scoile eagraithe againn d'amárach an 18ú Meitheamh 2013. Beidh rang do linbh ag dul go Feirm Uí Laoithe. Bíodh do leanbh ar scoil ag a 8.30 mar beidh an bus ag fágaint ag a 8.50 ar an spota! Táimid ag súil le bheith thar nais ar scoil ag a 1.30 nó beagán níos déanaí. Bíodh an éide spóirt agus uachtar gréine á chaitheamh ag do leanbh. Bíodh back pack le lón mór acu – tá dhá rud milis ceadaithe! Níl cead acu airgead a thabhairt leo. Má bhíonn aon eolas breise nó leigheas a bheidh ag teastáil uainn tar chugainn le bhur dtola roimh an turas.
Táimid ag tnúth go mór leis.

Dear parents,
As you know, we have a school tour organised for tomorrow 18th June 2013. Your child's class will be going to Leahy's Farm. Have your child at school at 8.30 because the bus will be leaving at 8.50 on the dot! We are hoping to be back at school at 1.30 or a little bit later. Your child should wear the school sports clothes and sun cream. Give them a back pack (not a wheely bag as there's a gravel path) with a big lunch – there are two sweet things allowed! They are not allowed to bring money with them. If there is any extra information or medication that we need, come to us before the trip please.