Friday, 7 June 2013

Turas Scoile - R1,2,3 &4 / School Tour - 1st, 2nd,3rd, and 4th classes

A thuismitheoirí,
Tá orainn íoc as an turas scoile Funkytown roimh-ré. Mar sin an bhféadfadh sibh an t-airgead a sheoladh isteach roimh an gCéadaoin an 12ú led' thoil. Má tá daoine nach bhfuil ag freastal ar an dturas an bhféadfadh sibh sinn a cur ar an eolas ionas go mbeidh uimhreacha cruinn againn don dturas agus don mbus.
Bíodh deireadh seachtain deas agaibh faoin ngriain!
Dear parents,
We have to pay for the Funkytown outing in advance. Therefore could you send in the money before Wednesday the 12th June 2013, please. If there are people who aren't going on the trip can you let us know so that we will have exact numbers for the activities and for the bus.
Have a lovely weekend in the sun!