Wednesday, 5 June 2013

Turas scoile / School tour

A thuismitheoirí,
Bhí imní orainn agus oraibhse le déanaí faoi cáilíocht an uisce i Fountainstown, an áit ina bhfuil Rang 1-4 ag dul ar thuras scoile. Dea scéal anois go bhfuil sé go breá glan anois mar a deireann sé sa litir thíos:
Bhí roinnt daoine ag lorg go rachaimís go O.E.C. Kinsale Chionn tSáile arís i mbliana ach ní féidir mar nach féidir leo glacadh le grúpa chomh mór ar aon lá amháin. D'fhreastalaíomar air anuirigh agus seans go nusáidfimid arís é. Is athrú atá i gceist anseo.
Dear parents,
We were all concerned recently about the water quality at Fountainstown where Classes 1-4 are going on their school tour. We have received good news that it is good and clean now as can be verified by the letter below:
There were a few people asking to go to the O.E.C. Kinsale again this year but we can't because they can't take a group as big as this in one day. We went there last year and we may go there again. We decided on a change this year.

Dear Ms Gallagher
(Mary Gallagher, Office of Simon Coveney TD)
Attached are the results for fountainstown beach of most recent sample on 22/052013
The results indicate good quality water with very low E.Coli and Enterocci counts
The results will also be posted on the beach notice board later today
best regards
David Sheehan
Executive Scientist
(Cork County Council)