Wednesday, 28 August 2013

Ag teacht ar ais ar scoil! / Coming back to school!

A thuismitheoirí!
        Beatha is sláinte chugaibh! Súil agam gur bhain sibh go léir árd-taitneamh as na laethanta saoire! Tá sé deacair le creidiúnt gur shleamhnaigh siad tharainn chomh tapaidh! Tá roinnt fógraí le cur amach agam:
Fé mar is eol daoibh beidh an scoil ag oscailt amárach 29.08.2013 ag 08.50.
Rachaidh na Naíonáin Shóisearacha nua abhaile ag 11.30 don Déardaoin agus an Aoine. 
Ón Luan an 02.09.2013 go dtí Dé hAoine an 13.09.2013 rachaidh na Naí Shóisearacha abhaile ag 12.30
Ón Luan an 16.09.2013 rachaidh siad abhaile ag 1.30 don cuid eile don bhliain.
Rachaidh na Naíonáin Shínsearacha abhaile ag 1.30 gach lá ag tosnú ón Déardaoin an 29ú Lúnasa 2013
Rachaidh Rang 1 - Rang 5 abhaile ag 2.30 ag tosnú ón Déardaoin an 29ú chomh maith.
Maidir le múinteoirí:
Rang 5 - Eavan Ní Chathasaigh
Rang 4 - Áine Ní Fhíobhra (go sealadach)
Rang 3 - Alma (go sealadach)
Rang 1&2 (sean rang Eavan) Máiréad Ní Scannláin
Rang 1&2 (sean rang Siobhán Ní B) Siobhán Ní Núnáin
Naí Shínsearacha - Ciara Ní Chonchúir
Naí Shóisearacha - Michelle Ní Riagáin.
Níl réiteach faighte againn ar an bpairceáil go fóill ach tá na múinteoirí chun a bheith ag pairceál sa charrchlós in ionad an clós arís. Iarraim oraibh ar fad a bheith ciallmhar le bhur bpairceál agus ní dóigh liom go bhfuil gá le siúl isteach le haon páiste seachas na Naíonáin Shóisearacha ar feadh tamailín. Tá fios a slí ag gach páiste eile sa scoil faoin dtráth seo!
Go dtí maidin amárach mar sin!

Dear parents!
    Welcome back! I hope you all had great summer holidays! It's hard to believe that they went by so quickly! I have a few notices to send out:
As you know the school will be opening tomorrow 29.08.2013 at 08.50.
The new Junior infants will go home at 11.30 on Thursday and Friday. 
From Monday the 02.09.2013 to Friday the 13.09.2013 the Junior Infants will go home at 12.30.
From Monday the 16.09.2013 they will go home at 1.30 for the rest of the year.
The Senior Infants will go home at 1.30 every day, starting on Thursday the 29th August 2013
1st to 5th Class will go home at 2.30, starting from Thursday the 29th August 2013 also.
As regards the teachers:
5th Class - Eavan Ní Chathasaigh
4th Class - Áine Ní Fhíobhra (temporarily)
Rang 3 Alma Ní Riain (temporarily)
1st and 2nd Class (Eavan's old class): Máiréad Ní Scannláin
Rang 1&2 (Siobhán Ní Bhruacháin's old class) Siobhán Ní Núnáin
Naí Shínsearacha - Ciara Ní Chonchúir
Naí Shóisearacha - Michelle Ní Riagáin
We have not yet found a solution for the parking but the teachers will be parking in the car park instead of the yard again. I ask you all to be sensible with your parking and I don't think there is any need need to walk in with any child other than Junior Infants. Every other child knows their way in to school at this stage!
Until tomorrow morning then!