Tuesday, 17 September 2013

Foireann peile na Scoile (Rang 5) / School Football Team (5th Class)

Tá an fhoireann ag imirt cluiche amárach (Dé Chéadaoin) an 18ú, i Maigh Chromthe. Tá siad ag taisteal ar bus. €2 an leanbh, le bhur dtola, chun chuid den praghas a chlúdú. Beidh siad ag fágaint ag 11.30. Beidh siad ar ais i ndiaidh am scoile, ag 3.00. Bailigh do leanbh ag a 3.00 sa scoil.
Siobhán
The football team are playing a match tomorrow (Wednesday 18th September 2013) in Macroom. They are travelling by bus. It's €2 per child, please, to cover part of the cost. They will be leaving at 11.30 am. They will be back again after school time, at 3 p.m. Please collect your child at 3.00p.m. at school.
Siobhán.