Wednesday, 18 September 2013

Ranganna Fraincíse / French Classes

Anuraidh bhí deis ag Rang 4 triall a bhaint as ranganna Fraincíse saor in aisce ar feadh 5 seachtaine, buíochas mór le Natasha Uí Fhaircheallaigh. Bhain siad go léir an-taitneamh as agus fuaireamar aischothú iontach ag an deireadh. Tá sé ar intinn againn ranganna Fraincíse a cur ar fáil do Rang 5 do chúrsa 20 seachtaine i rith am scoile. €15 a bheidh ar an 20 rang seo. Tosnóidh siad i Mí Deireadh Fómhair ar feadh 10 seachtaine agus ansan 10 seachtain eile tar éis aimsir na Nollag. Tá an €15 ar an mbille leabhair inniú mar sin níl aon ghá len í a sheoladh isteach léi féin.
Beidh deis ag Rang 4 na bliana seo triall a bhaint as an bhFraincís ar feadh 5 seachtaine sa 3ú téarma saor in aisce chomh maith. Mó bhuíochas arís le Natasha.
Last year 4th Class had an opportunity to try out French classes for free for 5 weeks, many thanks to Natasha Farley. They all enjoyed it very much and we got terrific feedback at the end. We are going to provide French classes for 5th Class for a 20 week course during school time. They will start in October for 10 weeks and then 10 more weeks after Christmas. These classes will cost only €15.
The €15 is on the book bill today so there is no need to send it in separately.
This years' 4th Class will also have an opportunity to try out French classes for free for 5 weeks in the 3rd term. Many thanks to Natasha again.