Tuesday, 10 September 2013

Traenáil Iomanaíochta/ Hurling Training

R1 & R2
Traenáil iománaíochta gach Céadaoin ar scoil. Tabhair isteach clogad, camán agus loirgeáin má tá siad agaibh.

R3, R4, R5
Traenáil iománaíocht gach Aoine ar scoil. Tabhair isteach clogad, camán agus loirgneáin má tá siad agaibh


1st and 2nd Class
Hurling training every Wednesday at school. Bring in a helmet, a hurley and shinguards if you have them.

3rd 4th and 5th Class
Hurling training every Friday at school. Bring in a helmet, a hurley and shinguards if you have them.

ó hEithne