Friday, 13 September 2013

Tuismitheoirí Naíonáin Bheaga / Parents of Junior Infants

Cúpla nóta ó Mhúinteoir Michelle:
  • Tá cúpla foirmeacha eolais oráiste fós le teacht isteach. Má tá siad caillte agaibh tá cóipeanna breise ag Hilda san oifig.
  • Mura bhfuil sé déanta agat go dtí seo, déan cinnte de go dtabharfaidh do pháiste isteach grianghraf le cur ar an bhfalla.
  • Fé mar a dúaireach ag an oíche eolais, níl cead ag leanaí i rang M. Michelle aon saghas pís cnónna a bheith acu. 'Sé sin pís cnónna, im le pís cnónna, barra le pís cnónna srl. a bheith acu.
  • Rinne mé dearmad a mhíniú daoibh faoi an bpolaisí atá againn i leith cuirí breithe a dháileadh ar scoil. Tá an scoil lán sásta cuirí a scaipeadh má tá ceann do gach buachaill nó do gach cailín sa rang, nó má tá ceann do gach pháiste sa rang. Sa tslí seo níl aon duine fágtha amuigh.
A couple of notes from Múinteoir Michelle:
  • There are still a few orange information forms to come in. If you have lost yours Hilda has extra copies in the office.
  • If you have not done so already, make sure your child brings in a photograph of himself / herself to put on the wall.
  • As was said at the information evening, children in M. Michelle's class are not allowed to have any sort of peanuts. That is peanuts, peanut butter, bars with peanuts etc.
  • I forgot to explain to you at our information evening the policy we have about the distribution of birthday party invitations at school. The school is very happy to distribute invitations if each boy / girl in the class has an invitation or each child in the class has one. In this way nobody is left out.