Tuesday, 24 September 2013

Tuismitheoirí Rang Michelle / Parents of Michelle's Class

Beidh picnic na mbéar againn ar an Aoine an 27ú Meán Fómhair 2013 i rang na naíonáin bheaga. Mar sin tá cead ag gach páiste an béar is fearr leo a thabhairt ar scoil ar an lá. Táimid ag súil go mór leis.

We will have a teddy bear's picnic on this Friday the 27th September 2013 in the Junior Infants Class. Therefor every child has permission to bring in their favourite teddy bear to school on the day. We are really looking forward to it.