Wednesday, 16 October 2013

Campa Samhna - Halloween Camp!!!


Le Múinteoir Siobhán agus Múinteoir Ciara.

Áit: Gaelscoil Chionn tSáile.
Dátaí: 28ú-31ú Deireadh Fómhair 2013
Am: 9.30am- 2.00pm


Praghas: €50- páiste amháin, €90- beirt páistí, €120 triúr páistí.Tá fáilte roimh buachaillí agus cailíní ó ranganna 1-5. Beidh réimse mór gníomhaíochtaí ar siúl, bac-chúrsa, tóraíocht taisce, treodóireacht, drámaíocht, ceoil, bácáil, ealaín, spóirt srl.

Boys and girls from 1st to 5th class are welcome. Children will enjoy many activities such as a treasure hunt, an obstacle course, orienteering, drama, music, baking, art, sport etc.


Teir i teagmháil linn

Please contact us via e-mail at campasamhna@gmail.com

Spaces are limited. 


Seo a leanas sampla den sórt chlár a bheidh á leanúint againn sa champa.


The following table is an example of how the Halloween Camp would run on a daily basis. (This may not be strictly adhered to and activities may vary, but fun is guaranteed!!!)
Remember PA news is published on the separate site 'Nuacht Eile' which has a separate email subscription service.
Both news sources are also available by "liking" us on Facebook or "following" us Twitter.