Tuesday, 8 October 2013

Foireann Peile na Scoile:R5 agus Buachaillí Rang a 4 / School Football team: 5th Class and boys from 4th Class

Tá dhá chluiche ar siúl an Déardaoin seo, 10/10/2013 i bpáirc GAA Dripsey, i mBaile an Chollaigh. Beidh siad ag imirt i gcoinne Dripsey National School agus St. Brendan's, Rathcoole. Seo hiad na cluichí deirneacha.
Tá buachaillí R4 chun imirt chomh maith ar an bhfoireann.
Táimid ag fágaint na scoile ag 11.15 agus ní bheimid ar ais go dtí 3.00. Tá fáilte roimh lucht tacaíochta agus táimid ag lorg tuismitheoirí chun an fhoireann a thiomáint ann.
Tá traenáil ar siúl an Céadaoin seo an 9/10/2013 agus caithfidh buachaillí R4 freastal air chomh maith.
Siobhán agus Ciara.
We have two matches this Thursday 10/10/2013 at Dripsey GAA pitch, Ballincollig. We will be playing against Dripsey National School and St. Brendan's, Rathcoole. These are the last matches.
4th Class boys will also be on the team.
We are leaving the school at 11.15 and we won't be back until 3p.m.. Supporters are welcome and we are looking for parents to drive the team there.
There is training this Wednesday 9/10/2013 and the boys in 4th Class will have to attend also.
Siobhán & Ciara