Tuesday, 22 October 2013

Oíche Shamhna!

A thuismitheoirí!
Tá briseadh mean téarma ag druidim aníos chugainn go tapaidh agus beidh an scoil dúnta an seachtain seo chugainn. Tá sé de nós againn sa scoil cead a thabhairt dos na páistí teacht ar scoil ina n-éadaí oíche shamhna ar an Aoine agus beidh am spraoi acu i rith an lae san chomh maith.EmojiEmojiEmoji I mbliana táim ag iarraidh ar na páistí a thagann ar scoil gléasta suas €2 a bhreith leo. Éinne a thagann ar scoil gléasta cuirfear a n-ainm i gcrannchur le haghaidh na puimcíní móra maisithe atá lasmuigh d'oifig Hilde! EmojiEmoji Críochnóidh na páistí ag na gnáthamanna 1.30 agus 2.30 ar an Aoine seo (25-10-2013). Ní bheidh leath lá ann toisc gur saoire leath-théarma é seo agus ní deireadh-théarma ar nós um Nollaig, um Cháisc agus laethanta saoire an tSamhraidh.

Dear parents!
The mid term break is fast approaching and the school will be closed next week. As with every year we will let the children come to school on the last day in their Halloween costumes and they will have some fun that day in school as well. I'm asking the children that dress up to bring in €2. Every child that does this will get a raffle ticket for a chance to win one of the two large carved pumkins that are outside Hilda's office! The children will finish at the normal time of 1.30 and 2.30 on Friday 25th Oct 2013. There will not be a half day as this is only half term and not the end of term like Christmas, Easter and summer holidays.

Remember PA news is published on 'Nuacht Eile' which has a separate email subscription service.
Both nuacht sources are also available by "liking" us on Facebook or "following" us Twitter.