Tuesday, 15 October 2013

Réalta Ghaelscoil Chionn tSáile!

A chairde!
Mí an Mheitheamh seo chaite, d'iarradh orainn páirt a ghlacadh i gclár trí mhean an Ghaeilge ar RTÉ 1. Chraolaíodh an clár inar ghlacamar páirt ann ar an teilifís aréir! Abhainn ab ainm don sraith agus dhírigh siad isteach ar Abhainn an Bhandan aréir. Labhair cuid dár bpaistí agus Múinteoir Siobhán Ní Núnáin. Bhíodar go hiontach ar fad. An rud a tháinig trasna go láidir ná an féin mhuinín agus cé chomh compórdach is a bhí na páistí ag labhairt as Gaeilge -fiú ar an teilifís! Rinneadar an-job de agus táim thar a bheith bródúil astu! Níor tugadh aon réamhfhógra dúinn go mbeadh se ar siúl nó bheadh sé ráite againn libh roimh ré. Munar eirigh libh féachaint air aréir is féidir libh é a fheiscint ar an RTÉ player. Gaelscoil Chionn tSáile abú! 

Dear Parents,
Last June, Gaelscoil Chionn tSáile was asked to take part in an Irish language programme for RTÉ 1. The programme we participated in was broadcast last night! "Abhainn" is the name of the series and they focused on the Bandon river last night.Some of our (now) 5th class children and Múinteoir Siobhán Ní Núnáin spoke on the programme. They did such a great job! One thing that struck me about it was how confident the children were and how comfortable they were conversing in Irish -even on television! They really came across so well and I'm so so proud of them. We weren't given any notice of the programme being aired or we would have told you in advance but if you didn't get a chance to see it you can watch it on the RTÉ Player. Gaelscoil Chionn tSáile abú!

Seo nasc don gcláir 'Abhainn' aréir (14.10.2013) http://www.rte.ie/player/ie/show/10208192/ 

The link to the 'Abhainn' programme last night (14.10.2013) is http://www.rte.ie/player/ie/show/10208192/