Thursday, 24 October 2013

Tuistí Páistí Céad Chomaoineach 2014

Mar is eol daoibh ta an Chéad Aifreann eile, 'Déanaigí é seo i gcuimhne ormsa' ar siúl ar an 2.11.2013, thar an bhriseadh Meán Téarmach.
  • Beidh paidrín ag teastáil ó gach leanbh.
  • Bí ag cleachtadh na freagraí béarla leo ó leathnach 30-32
Táim ag seoladh abhaile bileog bándearg leis na leanaí. Seo leagan gaeilge des na leathnaigh 30-32. Bí ag cleachtadh iad seo chomh maith.
Táim ag seoladh cóipleabhar creideamh abhaile leochomh maith. Cuirigí clúdacha deasa ar na gcóipleabhair le bhur dtola, le pictiúr reiligiúnach (Mar shampla, úsáid páipéar beartán agus pictiúr ó chárta aifreann)

As you know, the next 'Do this in memory of me' mass is on 2nd November 2013, during the Mid-Term break.
  • Every child will need a rosary beads.
  • Practise the responses in English with them from pages 30-32 of their Thumb Book.
I am sending home a pink sheet with the children. This is the Irish version of the pages 30-32. Practise these also.
I'm sending a religion copybook home also. Please put a nice cover on these copybooks, with a religious picture (For example, use wrapping paper and a picture from a Mass card)

Siobhán

PS: Chun sibh a chur ar an eolas:
'Siad Carol Uí Chéilleacháin agus Grace Uí Chruallaíoch ionadaithe na dtuistí i gcóir an 2014 Chéad Chomaoineach.

PS: To let you know:
Carol O' Callaghan and Grace Crowley are the parents representatives for the 2014 First Holy Communion.