Friday, 22 November 2013

Rang a 2 - Céad Comaoineach / 2nd Class - First Holy Communion

Meabhrúcháin:
  • Aifreann "Deanaigí é seo i gcuimhne ormsa" ar siúl an Sathairn seo 23.11.2013 ar a 6.30 p.m.
  • Léigh leathnach 10-15 sa leabhar "THUMB" le do leanbh roimh ré, le bhur dtola
  • Bí cinnte go bhfuil leathnach 43 daite acu, le bhur dtola
  • Caithfidh siad an leabhar "THUMB" agus DUILLEOG a thabhairt leo chuig an Aifreann.
Reminder:

  • "Do this in Memory" mass is on this Saturday 23.11.2013 at 6.30 p.m.
  • Please read pages 10-15 in the book, "THUMB", beforehand.
  • Please make sure that they have coloured in page 43.
  • They must bring the book, "THUMB", and a LEAF with them to mass.
Siobhán

PS: All communion mass dates and times are now listed on the school calendar - see http://www.gaelscoilchionntsaile.ie/calendar