Wednesday, 13 November 2013

Tuismitheoirí Cailíní R3/ Parents of girls in 3rd Class

Tá beirt tuismitheoir á lorg againn chun cailíní rang a trí a thabhairt go dtí blitz peile in Áth an Mhaide. Beidh an blitz ar siúl ar an Luan, 18ú Mí na Samhna. Beimid ag fágaint ag a 11.40 ar maidin agus beimid thar nais ag a dó a chlog (2p.m.). Téir i dteagmháil le Hilda chomh luath agus is féidir le bhur dtola.
We are looking for two parents to take the girls from 3rd Class to a football blitz in Riverstick. The blitz will be on Monday, 18th November '13. We will be leaving at 11.40 in the morning and we will be back at 2 o' clock. Please contact Hilda as soon as you can.
Múinteoir Ciara